Antallet elbiler på norske veier er på rask vei mot 100.000. Det får stadig flere til å spørre seg om de fortsatt bør ha fri tilgang til kollektivfeltene, men ifølge Vegdirektoratet er det ikke aktuelt med noen snarlige endringer.

Frykter elbilene

Bussjåfører har allerede begynt å grue seg til 1. juni neste år.

 

Fra den datoen kan nemlig elbilene igjen begynne å kjøre fritt i kollektivfeltene på Mosseveien, E6 mellom Sandstuveien og Ulvensplitten og i Bjørvika.

– Jeg ønsker elbilene ut av kollektivfeltene på permanent basis. Det må da være viktigere at en buss med 70 passasjerer kommer seg fram enn to personer i en elbil.

Det sier Egil Paulsen, styremedlem i avdeling 38 i Yrkestrafikkforbundet, som representerer bussjåfører ansatt i Unibuss på Rosenholm.

Men pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet, kan ikke oppfylle Paulsens ønske.

– Det foreligger ingen planer om å stenge elbiler ute fra kollektivfeltene ut over vanlig arbeidsvarsling, opplyser han.

Les også: Elbilene er tilleggsbiler

– Tunnelarbeider

Det er nettopp arbeidsvarsling som er grunnen til at elbilister nå ikke kan kjøre i kollektivfeltene så mye de måtte ønske.

– Vedtakene om begrensninger for elbil i og rundt Oslo er midlertidige tiltak, såkalt arbeidsvarsling, i forbindelse med rehabiliteringen av tunneler i Oslo. Årsaken til at elbilene gis restriksjoner i kollektivfeltene, er at ved reduksjoner i fremkommelighet, prioriteres kollektivtrafikken. Da kommer flest fram.

Det skriver Eystein Hanssen, senior kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Region øst, i en epost til Dagsavisen.

Begrensningene som gjelder nå, er slik:

I rushtrafikken må elbilister ha med seg minst én passasjer for å kunne kjøre på E18 mellom Sandvika og Lysaker. Begrensningen gjelder ut 2017.

På E18 Mosseveien mellom Mastemyr og Sørenga, er det en tilsvarende begrensning fram til 1. juni neste år.

I tre gater i Bjørvika er det totalforbud for elbiler i kollektivfeltene fram til 1. juni neste år.

På E6, Sandstuveien – Ulvensplitten, gjelder et tilsvarende forbud like lenge.

På E6 mellom Hvam og Karihaugen har ikke elbilistene tilgang til kollektivfeltene fram til 31. desember 2019.

Tilsvarende forbud gjelder for inngående trafikk på E6 Nøstvet – Klemetsrud.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke mat og dobesøk

I en periode var det helt stengt for elbiler på Mosseveien. Da var bussjåførene for en stakket stund, nærmest i paradis, skal vi tro Egil Paulsen.

– Etter at elbilene ble borte, fikk vi igjen tid til å strekke på beina, ta matpause, gå på do og fjerne søppel i bussene, forteller han.

– Rakk dere ikke noe av dette når dere måtte dele kollektivfeltet med elbilene?

– Mye av de forsinkelsene vi opplever, skyldes elbiler i kollektivfeltene. Samtidig er skiftene lagt opp slik at vi ikke tåler store forsinkelser. Derfor må sjåførene ta støyten, ved at de ikke kommer seg ut av bussetet på 4-5 timer, ved matpauser som i heldigste fall blir 10-15 minutter, og ved at det ikke blir tid til å gå på do.

Paulsen frykter konsekvensene hvis det blir enda flere elbiler i kollektivfeltene.

– Jeg tror ikke yngre sjåfører vil holde ut lenge i yrket hvis dette fortsetter.

Les også: – Redd liv nå