– Aktivitetssonene til byrådet vil berøre mange av områdene som skolebarn og barnehagebarn daglig benytter, sier SVs Marianne Borgen. Grefsenkleiva, som Disen skole nyter godt av, er et av disse områdene. I bakgrunnen ses elever fra første- og femteklasse ved skolen. Ifølge kontaktlærer Anne Lervik er Disen skole helt avhengig av å kunne ha undervisning her. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Frykter barn blir fordrevet

Hver dag har elever ved Disen skole undervisning ute i naturen ved Grefsenkleiva. Nå frykter Oslo SV at elevene kan bli fordrevet derfra.

– Her vil byrådet ha en av sine aktivitetssoner. Det vil kunne føre til nye installasjoner i området skolebarna bruker i dag, advarer Marianne Borgen, leder av bystyrets samferdsels- og miljøkomité for SV.

– Hva slags installasjoner?

– Slik som klatrevegger, hus på inntil 50 kvadratmeter og anlegg til ulike aktiviteter. Det kan bli park i stedet for natur, svarer Borgen.

– Kan ramme mange

Ikke bare Disen skole kan bli rammet av disse aktivitetssonene, ifølge SV. Bare i Lillomarka, som Grefsenkleiva er del av, er det hele 23 skoler og barnehager som har utebaser, ifølge en oversikt utarbeidet av SV. Men det stopper ikke med det.

– Hele veien rundt byen, i randsonen til Marka, vil byrådet ha aktivitetssonene sine, påpeker Borgen.

Helt siden byrådet i april la fram forslaget om aktivitetssoner som en del av kommuneplanen Oslo mot 2030, har det vært en høylytt krangel om dette med et stort folkelig engasjement. Dagsavisen har omtalt denne uenigheten i flere artikler de seneste månedene.

Avgjøres 23. september

Aktivitetsonene vil ødelegge nærskogområdene, uttalte styreleder Frode O. Hansen i Lillomarkas venner i juli.

Det å påstå at aktivitetssonene truer Marka er en sterk overdrivelse, svarte byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H).

23. september blir saken endelig avgjort når det sittende bystyret har sitt siste møte.

Per dags dato ligger det an til at byrådets forslag får flertall.

– Ap har snudd og mener nå det samme som oss i SV, og det er fantastisk, men forunderlig nok støtter Venstre, som definerer seg selv som et miljøparti, fortsatt forslaget om aktivitetssoner, sier Borgen.

Hun innser at det vil være vanskelig for Venstre å stemme imot eget byråd, men håper likevel at dette skal kunne skje, fordi så mye står på spill.

– Jeg vil appellere til Venstre om å stemme mot aktivitetssonene. Vi skal være utrolig forsiktige med å akseptere endringer som skyver på Marka-grensa, sier Borgen.

Rundt henne myldrer det med elever fra Disen skole. Noen av dem har satt seg godt til rette på tømmerstokker som fungerer som benker. Andre sitter i ly under en imponerende gapahuk.

LES OGSÅ: 

– Barna er i byen

– Folk vil ha Marka slik den er

– Helt avhengig

– Det er første og femte klasse som er her i dag, forteller kontaktlærer for første trinn ved Disen skole, Anne Lervik.

– Hva gjør dere egentlig her ute i skogen?

– Dette er skolens faste område og hver dag er det skoleklasser her. Her har vi naturfag og matteleker, samt friluftsliv og kroppsøving, svarer Lervik.

– Hvor viktig er dette området for Disen skole?

– Vi er helt avhengige av det for å kunne ha uteskole.

– Hva synes du om at det kan bli aktivitetssone her?

– Det var nytt for meg. Jeg har ikke hørt noe om dette.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

 

Venstrebyråden: Uenig  

– Aktivitets-sonene kan bidra til at enda flere skoler oppsøker Marka, tror Guri Melby (V).

– Marianne Borgen vet utmerket godt at byggeforbudet i Marka ikke opphører ved innføring av aktivitetssoner, sier byråden for miljø og samferdsel.

– Det aktivitetssonene handler om, er nettopp aktivitet, og alle tiltak skal være i tråd med markalovens formål om å fremme idrett, friluftsliv og naturopplevelse, fortsetter Melby.

– Det åpnes ikke for nye eller andre tiltak i aktivitetssonene, men dersom for eksempel en terrengsykkelgruppe ønsker å rydde en sti for sykling, eller en barnehage vil sette opp en gapahuk, så kan de få svar på en søknad i løpet av noen måneder istedenfor at det skal ta flere år.

Økt bruk av Marka vil øke ønsket om vern, tror Melby.