Frp ønsker gratis parkering på kommunale plasser

Som et koronatiltak ønsker Frp at det skal være gratis å parkere på alle kommunale parkeringsplasser i storbyer som Oslo, Bergen og Stavanger.

Frps partileder Siv Jensen går ut sammen med Frp-topp i Oslo, Aina Stenersen, og fremmer forslaget om gratis parkering, for at flere skal velge bort kollektivreiser.

Bør legge til rette

Frp mener at når man nå opplever økt koronasmitte i samfunnet, så bør alle større byer legge til rette for at det blir minst mulig smitterisiko på kollektivtransporten. Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser vil redusere antallet personer på tog, busser og baner. 

Frp i Oslo vil derfor fremme forslag som ber byrådet om å tilby gratis parkering på kommunale parkeringsplasser så lenge man har smittepress i samfunnet.

– Vi har de seneste ukene sett en oppblomstring i korona-smitten i Norge, og spesielt i Oslo. Vi må unngå å komme i den situasjon vi hadde i mars og april der store deler av samfunnet måtte stenge ned. Kollektivtransport, der folk ofte er nødt til å stå og sitte tett, kan utgjøre en risiko for spredning. Kommunen bør satse enda mer på bilen som et viktig fremkomstmiddel i Oslo, sier Aina Stenersen, leder i Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, til Dagsavisen.

 Frp-topp Aina Stenersen. Foto: Tom Vestreng

– At flere i en periode benytter seg av egen bil til jobben vil bidra til at det blir færre på busser, tog og bane. Å stå parkert i Oslo en arbeidsdag koster imidlertid fort flere hundre kroner og vil gjøre det økonomiske umulig for mange å benytte seg av bilen, sier Stenersen.

– Jeg tror flere andre partier vil gå med på dette. Flere av korona-testene tas også fra personbiler, så det er viktig å tilrettelegge for bruk av bilen. Dette er også med på å avlaste kollektivtrafikken, og er et godt smitteverntiltak, sier Stenersen.

– Kun for de med god råd

Partileder Siv Jensen er glad for at deres politikere i storbyene nå fremmer dette forslaget.

– Det er ikke alle som kan ha hjemmekontor, og det å bidra til rimeligere, og helst gratis, parkering vil bidra til å skape mindre trengsel og redusere smittefaren, sier Siv Jensen til Dagsavisen.

Frp-leder Siv Jensen. Foto: Mimsy Møller.

– Prisen for å parkere i Oslo er i dag så dyr at det kun er de med god råd som har råd til det, sier hun.

Hun håper nå at de andre partiene i byrådet i Oslo, og i andre byer, legger politiske prinsipper til side.

– Forslaget om gratis parkering i Oslo sentrum er vel ikke akkurat et forslag MDG vil juble over?

– Byrået fører en politikk for de rike, hvor det er de med god råd som kan kjøre og parkere i byen, sier Jensen.

– Men gratis parkering vil vel føre til mer kaos på veiene?

– Det er en annen sak. Smittevern er øverst på lista, og da må det ikke føres en politikk som hindrer dette, sier Jensen.

Gratis i Drammen

Da koronaen tok oss i mars, innførte Drammen gratis kommunal parkering, for å gjøre det enklere å komme seg smittefritt til butikkene og dermed opprettholde handelen i sentrum.

Men det viste seg at disse plassene ble tatt av folk som enten bodde eller jobbet i byen. Slik blir det vel ofte når noe er gratis hele dagen, og en som kommer først får plassen.

– Her er det viktig at vi finner en flyt, og at vi hjelper hverandre, og bare bruker plassene den tiden man trenger det, sier Frp-leder Siv Jensen.