Forsvarer arbeidsmiljøloven til tross for hundretusenvis av brudd

Hovedårsaken til at arbeidsmiljøloven brytes hundretusenvis av ganger i offentlig sektor hvert år er organisering, ikke loven i seg selv, mener sykepleierne. De ber Spekter glemme ambisjonene om å myke opp arbeidsmiljøloven.

– Hovedårsaken er underbemanning og organisering. Underbemanning er selvforsterkende, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til Dagsavisen.

Tirsdag skrev Dagsavisen at Oslo universitetssykehus (OUS) har brutt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 45.000 ganger så langt i år. Forsiktige anslag tilsier at arbeidstidsbestemmelsene brytes hundretusenvis av ganger hvert år i offentlig sektor i Norge.

Det fikk direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Karin Bratten, til å ta til orde for en storstilt opprydning i loven.

– I tidene vi går inn i trenger vi arbeidsmiljølov som en vernelov. Vi trenger regler og rammer. Men respekten for loven blir svekket hvis ledere hele tiden blir lovbrytere og at vi kaller det «unntak» når vi har bemanning på et sykehus eller en brannstasjon om natta, sa Spekter-direktøren.

LES SAKEN HER: Krever storrengjøring i arbeidsmiljøloven

– Glem det, Bratten

Det reagerer By og sykepleierne på. Hun sier Bratten kan se langt etter å få myket opp i arbeidsmiljøloven for å få bukt med alle lovbruddene.

– Glem det, Bratten, sier By.

– Det ser ikke ut som Bratten tar bruddene på arbeidsmiljøloven på alvor. Hun sier at «AML er laget for dagarbeid». Nei, den er laget for å verne alle arbeidstakere, også de som arbeider skift eller turnus, sier By.

I motsetning til Bratten mener hun det er organisering, ikke loven i seg selv, som fører til at den brytes så ofte som den gjør.

– Mange steder er det så knapp bemanning at ansatte må jobbe mer enn loven tillater for å sikre at pasientene får god nok behandling og pleie. Sykepleiere strekker strikken altfor langt, noe som går ut over deres egen helse, og i mange tilfeller fører det til økt sykefravær, sier By.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Turnuser og vakter

En av Brattens kjepphester er at hun mener tillitsvalgte ikke bør ha muligheten til å sette ned foten for vaktplaner og turnuser, så lenge disse blir satt opp innenfor lover og regler. Hun pekte på det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget som i 2016 pekte på noe av det samme, og ba regjeringen hente utvalgets konklusjoner opp igjen fra skuffen.

Det kan Bratten se langt etter, sier By.

LES OGSÅ: «Mange ser på oss funksjonshemmede som snille og litt dumme»

–  Alle partier på Stortinget har sagt at dette forslaget er uaktuelt å gjennomføre. NSF fikk nemlig brev fra alle regjeringspartiene i valgkampen om at det «aldri vært noe grunnlag for å hevde at regjeringspartiene åpner for å fjerne sykepleierens avtalerett på turnus», sier By.

Kommentar: «NAV-skandalen er grov av så mange grunner at det kan ta pusten fra en»