Første gjennomslag i Follobaneprosjektet

Tirsdag formiddag kom det første gjennomslaget i Follobaneprosjektet i Fjellhallen under Jomfrubråten i Oslo.

 

Tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv har lagt 9 kilometer bak seg siden Follobaneprosjektet startet 5. september 2016.

Like over klokken tolv tirsdag formiddag nådde tunnelboringen sitt mål mot Oslo. Da brøt tunnelboremaskinene gjennom fjellet under Ekebergåsen.

Maskinene er 150 meter lange, og er de sterkeste som noensinne er laget. Fjellet langs traseen er ekstremt hardt, fordi det er dannet gjennom flere istider, opplyser kommunikasjonssjef Kathrine Kielland i Bane Nor til Teknisk Ukeblad.

Arbeidet har pågått tett på annen infrastruktur. For å unngå rystelser og vibrasjoner har Bane Nor unngått sprenging, men heller boret tett i tett med små hull. Det er også grunnen til at arbeidet har tatt tid.

Samtidig er to andre maskiner på vei 9 kilometer sørover mot Langhus ved Ski. De forventes å ha gjennomslag våren 2019. Da blir Follobanen Nordens lengste jernbanetunnel, på rundt 20 kilometer. Når Follobanen åpner vil togene kun bruke elleve minutter fra Ski til Oslo. Det er en halvering av reisetiden i dag. (NTB)