James Stove Lorentzen.

Foreslår ernæringsteam

James Stove Lorentzen (H) mener byrådet ikke gjør nok for å bedre kostholdet for eldre i byen. Nå foreslår han egne ernæringsteam i bydelene.

 

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen er leder av helse- og sosialkomiteen, og har fremmet flere private forslag om ernæring og kosthold, som ikke er blitt vedtatt.

– Bakgrunnen for forslagene er at fagfolkene i helsedirektoratet og utallige internasjonale og nasjonale studier viser at under og feilernæring er et stort problem, spesielt blant eldre, men også blant kronikere og andre utsatte grupper (rus, psykiatri, barnevern etc) Dette er påpekt og skrevet om i uttalige stortingsmeldinger og diverse rapporter uten at noen tar skikkelig tak i problemstillingen. Norge har lav dekning av ernæringsekspertsie, spesielt i kommunehelsetjenesten. Det er «alle» enig i, men ingen gjør noe med det, sier Stove Lorentzen

Les også: Eldre får ikke nok mat

Positiv

Nå prøver han igjen.

– Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) stiller seg positiv til intensjonen i våre forslag, sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Til neste bystyremøte kommende onsdag har han foreslått tre ting for å få mer fokus på kosthold/ernæring hos eldre i bydelen:

* Oslo kommune utpeker en bydel til å bli Norges første by/bydel som får et fullverdig ernæringsteam.

* Bydelen oppretter tre full- og heltidsstillinger finansiert sentralt med øremerkede midler.

* Det inngås kontrakt med ekstern ekspertise for å gjennomføre følgeforskning.

* Oslo kommune søker om statlige prosjektmidler.

–  Det er bra at byrådet snart skal legge frem en ernæringsstrategi, da får vi anledning til sammen å utvikle en god politikk for ernæring, sier James Stove Lorentzen.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Ikke flertall

Forslagene fikk flertall i komiteen, med leder Lorentzens dobbeltstemme, men har ikke flertall i bystyret.

– Istedenfor å henge meg opp i en enkelt sak som Frp gjør i bydel Frogner, så er jeg mer opptatt av framtida og skikkelig satsing på ernæring, sier Lorentzen.

Les også: Kartlegger matbehov