Illustrasjonsfoto. Programkomiteen i Oslo Unge Høyre gikk enstemmig inn for et forslag om fjerne sexkjøpsloven.

Foreslår å fjerne sexkjøpsloven

Oslo Unge Høyre utfordrer loven om sexkjøp.

 

Programkomiteen i Oslo Unge Høyre går enstemmig inn for et forslag om fjerne sexkjøpsloven. De ønsker i stedet en ny formulering for å regulere sexkjøp.

Utgangspunktet vårt er at vi vil fjerne sexkjøpsloven slik at kvinners og menns rettigheter blir ivaretatt, sier leder Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Unge Høyre til Dagsavisen.

Flere har vært kritiske til sexkjøpsloven etter at den trådte i kraft i 2009. Amnesty er blant dem.

–  Det aller viktigste for å trygge sexarbeidende kvinner, og menn, er å avvikle sexkjøpsloven. Det er et sterkt signal at også Amnesty er kritiske til loven, sier Øyen Langfeldt.

Les også: - Sexkjøpsloven virker

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avvikle

I forslaget fra programkomiteen i Oslo går altså Oslo Unge Høyre inn for å avvikle hele loven og finne andre måter å regulere sexkjøp.

–  Er dette Oslo Unge Høyres viktigste sak?

–  Det er en av mange viktige saker, men for Høyres del har det vært lagt litt lokk på denne debatten og det er veldig synd, ikke minst for alle sexarbeiderne som vi vet driver i Oslo. Ingen er tjent med at dette går under bakken, sier Øyen Langfeldt.

Til helgen

Sexkjøpsloven, formelt kalt lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.), er en norsk lov som gjorde det straffbart å kjøpe seksuell omgang. Loven trådte i kraft i 2009.

Hele programkomiteen i Oslo Unge Høyre går inn for å oppheve sexkjøpsloven. Til helgen behandler Oslo Høyre stortingsvalgsprogrammet.

–  Går dette igjennom?

–  Ja, det tror jeg. Programkomiteen er enstemmig, sier Øyen Langfeldt.

–  Jeg må bare understreke at det viktigste er å ivareta sexarbeidernes rettigheter og det gjør vi ved å fjerne sexkjøpsloven, sier Øyen Langfeldt videre.