Foreldre på Steinerskolen protesterer: Hele Oslo unntatt dem får gratis AKS

Aktivitetsskole blir gratis for barna Oslo-skolen. Men ikke for friskolene. – Usosialt, mener Steiner-foreldre. – Vi har blikket stivt festa på den offentlige skolen, sier Inga Marte Thorkildsen.

Det er nå to måneder siden de rødgrønne partiene kom stolte ut av Mangelsgården i Oslo sentrum med en splitter ny byrådsplattform i lomma.

En av de store (og dyre!) sakene Ap, SV og MDG hadde blitt enige om var gratis AKS. Alle barn i Oslo-skolen fra første til tredje trinn skal få gratis halvdagsplass, når reformen er ferdig innført. 

Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) presenterte ny byrådsplattform 22. oktober i år.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) presenterte ny byrådsplattform 22. oktober i år.

Men uansett hvor alternative de rødgrønne kan synes: én liten gruppe må fortsatt betale: De som går på friskoler. Og nå reagerer foreldrearbeidsutvalget (FAU) på Steinerskolen på Hovseter. 

– Inga Marte Thorkildsen sier at alle Oslo-barn skal få denne ordningen. Da synes vi det er umusikalsk å ikke innlemme de siste 230 barna, sier Olaf Reisegg.

Reisegg er FAU-leder på Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Og dermed er han en av de foreldrene som må se at stadig flere andre unger får gå på aktivitetsskole gratis. Ungene på Steinern, derimot, de må det fortsatt betales for. 

– Det er en usosial ordning hvis den ikke gjelder alle, sier han.

Friskoler koster penger

Steinerskoler er friskoler, kanskje aller mest kjent for bruken av eurytmi, ifølge Wikipedia en bevegelseskunst som forsøker å uttrykke taler og musikk gjennom bevegelser. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogikk og filosofi.

Det er to Steinerskoler og en håndfull andre såkalte friskoler i Oslo. Rundt 230 barn går til sammen i førsteklasse på disse skolene. Steinerskolen koster penger for foreldrene, i barneskolen omtrent 30.000 kroner i året. I tillegg, hvis barna skal gå på AKS* hver dag, koster det 2620 kroner i måneden, eller nesten 30.000 kroner i året. Mens barna i offentlig skole får gå opptil to timer om dagen på AKS helt gratis.

Men Reisegg mener de som velger Steinerskolen ikke nødvendigvis har veldig mye penger. Og selv om ikke friskolene blir dyrere, så blir forskjellen i pris fra vanlig skole til friskole langt større når offentlig skole får gratis AKS.

– De som velger friskole ønsker jo gjerne en annen pedagogikk. Noen har valgt skolen på tross av ikke alt for romslig økonomi. Dette vil nok gjøre Steinerskolen mindre aktuell for en del familier, sier han.

– Men hvis man har valgt privat skole, er det så gærnt om man da må betale for AKS?

– De samme samfunnsmessige grunnene gjelder jo for barna som går på friskole. Også de trenger å bli integrert i samfunnet og å blitt tatt vare på om ettermiddagen. Så kan man selvfølgelig ha en debatt om friskolenes vilkår, men vi tror egentlig ikke det er det dette handler om, sier Reisegg. 

– Dette kan jo leses som et spark til de som har valgt friskoler for barna sine, sier han.

Forstår foreldrene 

– Jeg skjønner veldig godt de familiene dette gjelder, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV)

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og utdanning i Oslo.
Foto: Mimsy Møller

Inga Marte Thorkildsen

Hun forteller at det har vært et enormt løft å få på plass ordningen som nå innføres: At alle elever i offentlig skole i Oslo skal få gratis halvdagsplass i AKS fra første til tredje trinn. Neste skritt er fjerde trinn, sier hun.

– Det er fortsatt et stort løft som står igjen, å få tilbudet ut til alle i den offentlig skolen. Det må være vår første prioritet. Vi er ennå ikke i mål.

Gratis aktivitetsskole for friskolene er ikke i programmet til SV, heller ikke i byrådsplattformen for Oslo. 

– Vi har blikket stivt festa på den offentlige skolen. Det er det ansvaret vi har i første omgang. 

– Men hva tenker du om det, personlig?

– Det er et dilemma. Dette er jo familier som betaler en del penger for å gå på disse skolene. Det er jo et valg de har tatt, som har mange årsaker, selvfølgelig. Jeg har forståelse for det, men mitt hovedfokus må være den offentlige skolen, sier hun.

MDG og Steinerskolen er to sider av samme mynt

Rauand Ismail er splitternytt bystyremedlem for MDG, og fraksjonsleder for kultur og utdanning for de rødgrønne. Også han har blitt kontaktet av FAU på Steinerskolen.

– Jeg forstår absolutt at de føler seg urettferdig behandla, og at de ikke opplever at de er en del av det vi gjerne kaller det største barneløftet. sier Ismail til Dagsavisen.

Rauand Ismail er utdanningspolitiker i Oslo MDG.
Foto: Oslo MDG

Rauand Ismail

På den andre sida, Oslobudsjettet er forlengst forhandla ferdig, og skal vedtas allerede førstkommende onsdag, så Ismail forteller at det er litt seint å gjøre store endringer nå.

– Vi i MDG ser absolutt muligheten for å vurdere å utvide AKS-ordninga til også å gjelde friskolene. Men det er et budsjettspørsmål vi må se på neste år. 

– Ja, for MDG og Steinerskolen er litt to sider av samme mynten?

– Ja, det tenker jo jeg også, sier han.

Ble ikke forhandla om 

Ismail lover at MDG skal se på friskole-AKS i neste års budsjettarbeid.

– Vi heier på friskolene. Så å ha som mål at barna på friskolene skal få være med, skal vi definitivt vurdere. Men det er alltid et budsjettspørsmål. Og jeg kan ikke gi noen løfter for de neste budsjettene, sier han.

– Dette har ikke vært en sak i forhandlingene i år?

– Ikke som jeg vet. Virkelig ikke.

 

* FOR ORDENS SKYLD: På Steinerskolen heter ikke aktivitetsskolen AKS, den heter Skolefritidsordning. Men det er omtrent det samme, altså.