Arfi Ali ønsker å kjøpe den kommunale leiligheten hun bor i på Tøyen. Men nye regler gjør at hun ikke lenger får kjøpt til rabattert pris.

For sen for prisavslag

Fjerning av en regel i eierseksjonsloven gjør det enda vanskeligere for leiere av kommunale boliger å kjøpe sin egen.

 

Da Hagegata 31 ble vedtatt solgt i 2013, fikk beboerne tilbud om å kjøpe leiligheten de bodde i til 80 prosent av markedspris i en begrenset periode.

Dagsavisen skrev i februar om åttebarnsmoren Arifi Ali, som bor i en kommunal leilighet i Hagegata 31.

– Da beboerne fikk tilbud om å kjøpe til redusert pris, hadde jeg ikke fast jobb. Nå har jeg fast jobb, og har søkt Boligkontoret i bydelen om lån. Men jeg får ikke kjøpe til rabattert pris, sier hun til Dagsavisen.

Hun har fått varsel om utkastelse, men har fått beskjed om at hun kan bo i leiligheten inntil hun får noe nytt.

– Jeg fikk tilbud om en leilighet i fjerde etasje på Grønland. Men jeg har ryggproblemer, og da er fjerde etasje uten heis uaktuelt for meg. Noe jeg også har legeerklæring på, sier hun.

Les også: – Jeg tror jeg liker boligpolitikken til Høyre bedre når de er i opposisjon

Føler seg uønsket

Hun føler at hun ikke er ønsket som beboer i Hagegata 31.

– Jeg prøver å få svar, men jeg føler at min sak blir trenert. Det jeg ønsker er rettferdighet. Jeg kan få lån, og kan betjene det. Leie til eie kan også være et alternativ, sier Arafi Ali.

– Vi ønsker å bli boende der vi bor i dag. Det er her vi trives og har vårt nettverk, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

40 av 60 leiligheter solgt

I dag er det 60 leiligheter i blokka. 40 av dem er solgt. Åtte av dem er nå kjøpt opp av tidligere beboere til rabattert pris.

Skal hun kjøpe, må det være på det åpne markedet og ikke til 80 prosent av markedspris, slik regelen var fram til nyttår.

Beboere i Hagegata 31 og andre krefter på Tøyen har tatt til orde for at det er behov for et nytt tilbud om kjøp av leilighet til redusert pris. Men det kan vise seg å være vanskelig.

Før 1. januar i år lå det en lovpålagt rabatt i eierseksjonsloven som var vedtatt av Stortinget. Siden den gang har regjeringen og det blå flertallet på Stortinget endret loven, og tilbud om kjøp til redusert pris er ikke lenger et lovfestet krav.

Les også: – Føler oss som en melkeku, hvor staten bare håver inn (DA+)

– En tabbe

Leieboerforeningen tok til orde for å beholde kjøpsrett med prisreduksjon i sitt høringsinnspill, og SV på Stortinget ga sterkt uttrykk for uenighet med flertallet da saken ble behandlet i fjor.

– Fjerning av rabatten fra regjeringens side var en tabbe. Det svekker muligheten for dem som sliter i boligmarkedet å skaffe seg egen bolig. Dermed øker forskjellene ytterligere, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) til Dagsavisen.

Hun vil nå stille et skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Vi ser at dette gir uheldige utslag, og vi vil vite hva statsråden vil gjøre med dette, sier SVs stortingsrepresentant.

Les også: – Jeg ser det ikke som et problem at leietakere får kjøpe leiligheten de bor i