Luft: Seniorforsker Dr. Núria Castell med mobil måleenhet på armen. Forsker Sonja Grossberndt holder den samme måleren som er plassert i barnehager og rundt i byen.

Folk flest om Oslo-lufta

Appen CityAir, som loggfører luftkvaliteten der du bor, kan forsvinne grunnet pengemangel.

 

De fleste dagene er det tilfredsstillende luftkvalitet i Oslo, sammenlignet med andre europeiske byer. Men det er dager vinterstid, da kvaliteten er slett. Særlig gjelder dette i sentrum og langs de store veiene.

Kirkeveien er i så måte en versting, og på bussholdeplassen på Marienlyst har NILU – Norsk institutt for luftforskning plassert en luftmåler.

– I Oslo er det hovedsakelig biltrafikk og vedovner som gir dårlig luftkvalitet, sier seniorforsker Dr. Núria Castell ved NILU.

Kirkeveien har altså til tider elendig luftkvalitet. Men flytter du deg til kvartalet ved siden av, Jacob Aalls gate, kan luften være helt fin. Slike lokale forskjeller kan avdekkes med nye mobile måleapparater.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mobilt utstyr

Dr. Castell har sammen med forsker Sonja Grossberndt ved NILU deltatt i et felles europeisk forskningsprosjekt der luftkvaliteten har blitt målt med nytt mobilt utstyr. Hver deltaker kan måle den lokale luftkvaliteten akkurat der de er.

Hensikten har ikke bare vært å måle luftkvaliteten, men også å teste ut nytt utstyr. Med mange flere punkter som måles, blir også dataene mer nøyaktige. Oslo har fra før tolv faste målestasjoner.

App

Med appen CityAir kan alle legge inn i et kart hvordan de selv opplever luften akkurat der de er. Dermed kan man selv se hvor det er opplevd dårlig luft, og for eksempel legge opp veien til jobben etter det.

Om du har små barn og vil i parken en dag, kan man se hvor det er best luft og velge hvor man tilbringer lørdagen deretter, selv om dette nok ligger noe fram i tid.

Dog er det enorme lokale forskjeller. Om det en dag er dårlig luftkvalitet i Kirkeveien, kan det være god kvalitet på lufta et kvartal unna. Lokale målinger er altså viktige for å danne seg et bilde av luftkvaliteten.

34 privatpersoner har fra april til juni testet utstyr for lokale luftmålinger i Oslo.

Dette skjer i regi av det felleseuropeiske forskningsprosjektet CITI-SENSE (Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities).

CITI-SENSE og dens verktøy lar oss alle overvåke luftkvaliteten i nærmiljøet vårt.

Les også: Ny luftkamp: Angriper forslag til forskrift

Penger

Appen CityAir vil være i drift ut september, men da er det slutt på ressursene. Det er rett og slett ikke penger til videre drift av appen.

Dr. Castell vil ikke oppgi noen sum, men det er snakk om i størrelsesorden noen hundre tusen.

– Vi ser etter nye midler for å fortsette prosjektet videre, svarer Dr. Castell.

I appen kan du «fargekode» lufta – fra grønt for «veldig god» via oransje for «dårlig» til rødt for «svært dårlig», og du kan legge inn informasjon om hva du mener er kilden til den dårlige luftkvaliteten. Har du astma eller er allergiker, er dette nyttig informasjon så du kan unngå de mest belastede områdene.