FNB-ledelsen tapte saken mot FNB i Oslo

Ledelsen i bompengepartiet FNB ville nekte et lokallag i Oslo å bruke partiets navn og logo, men har tapt saken om et midlertidig krav hos Oslo byfogdembete.

Av Alexander Vestrum

Saken var oppe for retten på selveste valgdagen 9. september, og mandag var kjennelsen klar.

Ledelsen i partiet gikk til retten med krav om en midlertidig forføyning og krevde at FNB i Oslo skulle forbys å bruke partiets navn og logo, «samt å utgi seg for å være del av partiet».

Kan si nei til lokallag

Ledelsen i partiet tapte saken hos byfogden, men retten slår fast at partiet må kunne kreve at laget i Oslo ikke opptrer utad som et partiledd eller lokallag.

Retten begrunner dette med at partiets sentralledd – i mangel av annen regulering i vedtekter eller avtale – har myndighet til å bestemme hvilket eller hvilke lokallag som representerer partiet.

– Vi er glade for medhold i det prinsipielle spørsmål om at supporterforeningen i Oslo ikke representerer Bompengepartiet, sier advokat John Christian Elden, som representerer partiet sentralt, til Stavanger Aftenblad.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Viktig avklaring

– Det er en viktig avklaring for hvordan partiet forholder seg i Oslo. Når også alle de innvalgte i Oslo bystyre forholder seg lojale til partiet, anser vi dette for løst. At byfogden ikke ville gi forføyning fordi valget i mellomtiden er avholdt, får vi bare ta til etterretning, fortsetter Elden.

Det har vært splid internt i Oslo om hvordan man skal forholde seg til FNB sentralt. Den rettslige avklaringen sto dermed ikke mot hele lokallaget, men en fløy. I retten opplyste advokat Elden at det nylig er opprettet et nytt, eget og etter deres syn lovlig lokallag i Oslo.

Ifølge Dagbladet skal Folkeaksjonen avholde et nytt årsmøte i Oslo for å avklare et nytt styre og bystyregruppens tilhørighet til bompengepartiet.

I kjennelsen heter det at Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger (FNB) må betale sakskostnader på 37.500 til Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger Oslo.