Flere barn skal få komme på skolen

Flere barn bør få komme på skolen og i barnehagen. Det mener en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, melder Kunnskapsdepartementet.

– Mange elever og barnehagebarn har mistet en trygg arena nå som skoler og barnehager er stengt. Derfor er det viktig at vi gir disse barna et tilbud hvor de kan treffe trygge og gode voksne. Familier trenger ikke ha store, alvorlige problemer for å få plass på skolen eller i barnehagene til barna sine i den krevende situasjonen mange står i nå, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Kunnskapsminister Guri Melby tok onsdag initiativ til en videkonferanse for å komme i dialog med de største bykommunene her i landet om hvordan de jobber opp mot barn og unge, og da særlig innvandrerbefolkningen. Både Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Lillestrøm og Lørenskog var representert. 

Til stede i videomøtet var også styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Libe Rieber-Mohn.

Færre melder ifra

–  Noen av utfordringene som ble nevnt er levekårsutfordringer med trangboddhet og hvordan det er vanskelig å få flere tjenester når man ikke kunne være fysisk tilstede. Det kom også frem at antall henvendelser og kontakt mot hjelpetjenestene går ned, det bekymrer meg veldig, sier kunnskapsminister Guri Melby i en epost til Dagsavisen.

Hun gir også uttrykk for at hun er utrolig imponert over hva kommunene har fått til på kort tid.

–  Det kom tydelig frem på møtet at alle allerede har satt i gang gode tiltak. Det var nyttig at kommunene delte erfaringer om hva som fungerer og ikke, sier Melby.

Melby sier videre at møtet var et viktig kontaktpunkt som kan bidra til at kommuner ber departementet om hjelp når de ser utfordrigner de trenger bistand til å løse. En slik utfording er hvordan man bedre kan nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen:

– Mange kommuner trekker frem hvor viktig det er å samarbeide med frivillige organisasjoner og trossamfunn for å nå ut til innvandrerbefolkningen. Dette må vi fortsette med, sier Melby.

Må avgjøres lokalt

Under Regjeringens pressekonferanse klokken 16.00 uttalte kunnskapsministeren at mange kommuner har hatt en restriktiv praksis hun nå mener det er tid for å lempe på:

– Vi vil at kommunene nå skal se på om det er mulig å utvide tilbudet for sårbare barn og unge. Det er viktig at avgjørelsene tas lokalt og i samarbeid med smittevernmyndighetene. Men ut fra de rapportene vi har fått er det grunn til å tro at det er rom for at noen flere barn kan få et tilbud. Det kan styrkes ved å utvide målgruppa eller gjennom å øke forventninger til at barnehage- og skoleeiere sammen med hjelpeapparat og faginstianser identifiserer barn som har særlige behov, sa Melby.

Les også: Hyttekrig og hostebot: En eksplosjon av nye koronaord

Motstridende signaler

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) deltok også på videomøtet. 

– Jeg sa at vi opplever det svært vanskelig at vi både skal gi et tilbud til barn og familier  i sårbare livssituasjoner samtidig som Utdanningsdirektoratet mener vi skal være restriktive på hvilke barn som skal få et tilbud i skole og barnehage, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Hun understreker at Oslo fra dag en har vært opptatt av å gi et tilbud til barn som trenger det, pga ulike forhold som påvirker omsorgssituasjonen til barna. På spørsmål om hun opplever at det gis motstridende signaler fra nasjonale myndigheter sier hun:

– Ja det gjør jeg, men jeg skjønner det litt også. For det er to ulike hensyn som skal ivaretas og som til dels er motstridende. Vi skal på den ene siden hindre og forebygge smitte, men også ivareta barn som trenger et tilbud utenfor hjemmet, sier Thorkildsen.

– Kan vokse seg større

Hun mener samtidig at nasjonale myndigheter i større grad må forholde seg til at det er mange barn i Norge som opplever at restriksjonene kan få noen alvorlige konsekvenser for helsa deres både nå og senere.

– Dette må tas aktivt med i betrakning også av helsemyndighetene. Hvor stor risiko er det forsvarlig å utsette barn for egentlig. Vi har sett i Oslo at det både har utviklet seg en til dels for restriktiv praksis og ulik praksis. Det har vi nå tatt tak i, sier Thorkildsen og legger til:

– Norge risikerer at vi skaffer oss selv et annet, gigantisk folkehelseproblem ved at vi får mange tusen barn som egentlig opplever tilværelser som helt uutholdelig. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå det, sier hun.

Fanges ikke opp

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, forteller at det nå gjøres et formidabelt arbeid ute i norske kommuner for å sikre barn og unge en så god hverdag som mulig. Han forteller at det under dagens møte kom fram at kommunene har noen felles utfordringer.

– Det ene er at tallet på bekymringsmeldinger til barnevernet tilsynelatende går ned. Det er ikke noe som skulle tilsi det. Flere er urolig for at man ikke fanger opp saker slik man vanligvis gjør. Det andre er at det kan hende at skole- og barnehagetilbud praktiseres for restriktivt. Selv om det er variasjoner mellom kommunene i hvor mange barn som får et tilbud, er det mye som tyder på at det er færre enn det burde være, sier Bjørn Arild Gram til Dagsavisen. 

Samleside: Alt du trenger å vite om korona