Oslo kommune fjerner kremasjonsavgiften. Her fra nedlagte Vestre Gravlund krematorium. FOTO: STEIN MARIENBORG

Fjerner avgift

Nå krever ikke lenger Oslo kommune gebyr fra pårørende for kremasjon.

Fram til 1, januar kostet det 3.510 kroner for kremasjonsavgift i Oslo, mens begravelser var gebyrfrie. Nå er gebyret fjernet for pårørende og de to alternativene er sidestilt i en flerkulturell hovedstad med forskjellige tradisjoner.

– I gravferdsloven står det at alle har rett til fri begravelse, en begravelse uten kostnad, mens kommunen har mulighet til en avgift på kremasjoner. Det at Oslo kommune nå har fjernet avgiften for kremasjon betyr at de to gravferdsformene er likestilt, og det er bra, sier direktør Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd som organiserer begravelsesbyråer.

11 millioner

Fram til 1. januar i år har det altså vært et gebyr for å kremeres i hovedstaden.

For Oslo kommune er kostnaden for en kistebegravelse vel 20.500 kroner, mens kostnaden ved en urnegrav er 5.750. Den totale kostnaden for å fjerne kremasjonsavgiften i Oslo, beløper seg til 11 millioner kroner i året.

Det er opp til kommunene selv om de vil kreve en avgift for kremasjon, en avgift som kan beløpe seg til 7.000 kroner totalt.

Erling Lae ledet arbeidet med NOU 2014–2 om Lik og likskap. Et av forslagene i denne utredningen var å fjerne økonomisk forskjell og dermed skape likhet i valget mellom begravelse og kremasjon. Det var i den påfølgende høringsrunden Virke Gravferd tok kontakt med Oslo kommune, tilbake i 2014.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tre av fire

I Norge er det om lag 37 prosent som velger kremasjon – i Oslo nesten tre av fire.

Alle norske kommuner plikter å holde av tre prosent av folketallet i ledige gravplasser.

– En økt kremasjonsandel vil kunne gi kommunen en bedre utnyttelse av gravarealet, da en urnegrav krever mindre areal enn en kistegrav, sier Hammersmark.

Forskjell

Mange kommuner har ikke egne krematorium og må kjøpe denne tjeneste for sine innbyggere av en kommune som har dette. Noen kommuner velger selv å ta denne utgiften, mens andre har valgt å videresende kostnaden til pårørende.

– Hva er problematisk med betaling?

– Det problematiske har vært at det var en økonomisk forskjell i valg mellom begravelse og kremasjon. Det var pårørende som fikk kostnaden. For bransjen har det ingen effekt. Det at Oslo kommune nå har fjernet avgift for kremasjon gjør at pårørende kan velge uavhengig av økonomiske hensyn, sier Hammersmark.

Begravelse er fra før kostnadsfritt, og nå er det altså ingen ekstra kostnader knyttet til å kremmere.

I Oslo bispedømme var det i 2014 et antall på 3.887 kirkelige gravferder, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I Norge døde i 2014 totalt 20.688 kvinner og 19.706 menn.

Hammersmark legger til at valg av kremasjon eller begravelse begrunnes oftest i familiens tradisjoner. Enkelte religioner har normer for valg av gravferdsform. Muslimer begraver sine døde, mens hinduer velger kremasjon for eksempel.