Stadig flere parkeringsplasser i bygatene blir borte.

Fjerner 490 p-plasser

Byrådet ønsker å gjøre det vanskeligere å være bilist i byen, og fjerner parkeringsplasser gate for gate. Det får beboerne i bydel Frogner til å se rødt.

 

Å finne gateparkering i bydelen kan være som å vinne i Lotto.

Nesten umulig.

Nå blir det enda vanskeligere.

Fjerner plasser

I november blir nye 159 plasser borte i flere gater på Frogner.

– Frogner Venstre har fremmet et hastevedtak overfor bydelsutvalget, om at det skal innføres beboerparkering i området samtidig som plassene fjernes. Men det er ingen andre enn oss som vil ta det videre. Vi hadde håpet på støtte fra Høyre, men det får vi ikke. Merkelig nok, sier Venstres Tore Wilken Nitter Walaker til Dagsavisen.

– Det må være mulig å bo i byen, og fortsatt ha egen bil, sier han.

Totalt vil 490 plasser på Frogner da være borte.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kollektivløsning

I dag er det cirka 9.000 parkeringsplasser i bydelen. 63 prosent av disse har ikke begrensing i form av tidspunkt, særbestemmelser eller parkometer.

«Ifølge oppslag i media er det 1.300 parkeringsplasser som vil forsvinne i hele Oslo. Bydel Frogner vil da stå for nærmere 40 prosent av disse», skriver «BevarParkeringen» i et rundskriv til husstandene i bydelen.

– Det er et stort engasjement i bydelen. På et møte i Skarpsno, Gimle og Frogner vel 20. oktober møtte et stort antall personer opp for å høre mer om planer for ny kollektivløsning i Bygdøy allé, og sykkelfelt og parkering i bydel Frogner, sier Walaker.

Frogner Venstre er glade for at byen blir mer tilrettelagt for fotgjengere, syklister og kollektivreisende.

– Men vi må ikke glemme dem som har bil heller. Derfor er det viktig å få til en ordning med beboerparkering samtidig, sier han ettertrykkelig.

Tall Venstre-politikeren refererer til, viser at 60 prosent av gateparkeringen i bydelen opptas av «fremmedparkerte». Det vil si bilister som kommer utenfra for å parkere gratis.

– Da jeg var ute og samlet inn penger for TV-aksjonen søndag, så jeg mange biler som sirklet rundt i området for å finne plass, sier han.

Betaling hele døgnet

Med beboerparkering vil parkeringsplassen være dedikert de som bor i området, som vil betale en månedlig avgift for å parkere.

For andre som vil ønske å parkere, vil de måtte betale hele døgnet.

– På den måten lærer de som ikke tilhører området at det ikke er noen vits å sirkle rundt for å finne parkering, sier Tore Wilken Nitter Walaker.