Filipstad-ulykken: Kommisjon spør om det er for lett å klatre opp på tog

Havarikommisjonen slår fast at det var mangler ved sikringen da tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo. En av ungdommene døde av støt.

Av Alexander Vestrum

Det var 15 år gamle Even Warsla Meen som omkom i ulykken søndag 24. februar 2019.

Den 16 år gamle kjæresten hans og en klassekamerat ble kritisk skadd.

I sin rapport som ble lagt fram onsdag, kommer Statens havarikommisjon for transport med to anbefalinger.

Les også: – Jeg var så nær ved å miste alt (Dagsavisen+)

Bedre sikring

For det første tilrår kommisjonen Statens jernbanetilsyn å be Bane Nor sammen med eierne av togene å «risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon».

Togsettet var av type 69, som er vanlig på flere lokalstrekninger.

Kommisjonen tilrår også Statens jernbanetilsyn å be Bane Nor gjennomgå og sørge for korrekt sikring.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lavt gjerde

Undersøkelser etter hendelsen viste at et område på rundt 30 meter av gjerdet ved Ruseløkka ikke var i henhold til Bane Nors tekniske regelverk. Det var blant ikke skiltet med «Adgang forbudt» i det aktuelle området. Ifølge rapporten hadde tog vært hensatt over lengre tid uten tilsyn.

I sin interne granskningsrapport om dødsulykken erkjente Bane Nor at «det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade». Blant annet slår foretaket fast at kontrollene ved slike toganlegg, ikke har vært så systematiske og dokumenterte som de har ønsket.

I ettertid har Bane Nor satt opp høyere gjerder i området.