Torleiv Lia (som sitter nederst helt til høyre), sammen med noen av kameratene i 2. bergkompani. FOTO: PRIVAT

Fikk medalje 70 år etter krigen

I vinter skrev Dagsavisen en reportasje om Torleiv Lia. Han var av de få, unge norske soldatene som var med på å frigjøre Norge fra tyskerne i 1945. Nå har ordfører Fabian Stang overrakt ham regjeringens minnemedalje for sin innsats.

«Jeg var med som menig soldat og jeg vil ikke framheve meg sjæl som en slags krigshelt», uttalte 93 år gamle Torleiv Lia til Dagsavisen i en reportasje som stod på trykk i februar i år. Den handlet om de første norske styrkene på norsk jord etter fem år med tysk okkupasjon. Den unge Torleiv Lia var med da Norge skulle ta kontroll over landområdene i nord etter at russerne trakk seg ut av Øst-Finnmark vinteren 1945. «Det er ikke fordi jeg er så beskjeden, men fordi det ikke er sant. Vi var et helt kompani som jobbet sammen», sa Lia. «Krig er bare avskyelig», sa han også.

LES OGSÅ: Krigsveteran: Dagens unge ville gjort det samme

«Det glemte kompani»

Samtidig syns Torleiv Lia det var trist at han og hans kamerater i «2. bergkompani» i årene etter krigen kom i skyggen av andre, i en slik grad at veteranene begynte å omtale seg selv som «det glemte kompani». Derfor ble det et sterkt og godt øyeblikk inne på Ryen Helsehus, der Lia bor, da ordfører Fabian Stang fredag kom for å overrekke ham regjeringens minnemedalje. Lia var tydelig beveget da han fikk se medaljen.

– Det er kanskje ikke så viktig for deg å få medalje, sa ordfører Stang.

– Men for samfunnet er det av stor betydning å få lov til å minnes hvor viktig det er at noen gjør den ekstra innsats som er nødvendig for at vi skal kunne få leve i fred og fordragelighet, sa Stang.

– Fred og frihet kommer ikke gratis. Noen er nødt til å stå opp for de verdier som vår rettsstat er tuftet på, for at vi skal kunne få lov til å beholde friheten. Du var en av dem som bidro når det virkelig gjaldt. Tusen takk for innsatsen du gjorde, sa ordføreren og overrakte ham medaljen.

– Dette er stort, sa Lia, og var stille lenge, mens han studerte den gylne medaljen.

Blodslit

Torleiv Lia var bare 22 år gammel da han 30. oktober 1944 ble sendt nordover fra Skottland med den britiske krysseren HMS «Berwick», sammen med 231 unge soldater fra 2. bergkompani. De var en del av Skottlandsbrigaden, som var blitt plukket ut til å bli de første norske styrkene på norsk jord. Etter en farefull ferd over Nordsjøen gikk de i land i Murmansk. Der sluttet de seg til de sovjetiske styrkene, som like før hadde frigjort grenseområdene i Øst-Finnmark fram til Tana bru. Nå ble det den lille, norske styrkens overveldende oppgave å skaffe seg kontroll over et militært ingenmannsland som strakte seg fra Tana og til Lyngen i Troms, et område på 60.000 kvadratkilometer.

Kompaniet var dårlig utstyrt, men skulle likevel drive etterretning, rekognosering, humanitært arbeid, og angripe gjenværende tyske styrker, i et fylke der alt var ødelagt og brent. Det ble flere alvorlige trefninger med tyske soldater. I alt fire norske soldater fra 2. bergkompani falt i Finnmark våren 1945. Etter hvert sluttet norske polititropper og frivillige fra Finnmark seg til, og 30. april 1945 ble det sendt beskjed til London om at nå var Finnmark frigjort, som det aller første norske fylket. Først en uke senere, den 8. mai, kom freden til resten av Norge. Men først  i oktober for 70 år siden kom Torleiv Lia og kompaniet tilbake fra Nord-Norge til Oslo.

LES OGSÅ: 9. april 1940: Kongens flukt fra Oslo

Mange medaljer

Den gangen var Torleiv Lia av de unge. I dag er han av dem som blir hedret for sin krigsinnsats i jubileumsåret 2015. Som en av sine trolig siste gjerninger som ordfører overrakte Fabian Stang fredag i alt tre minnemedaljer til veteraner på sykehjem. Torsdag fikk 26 mottakere sine medaljer i Rådhuset under en seremoni der. Ytterligere 7 mennesker har fått sine medaljer tidligere i år.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!