Lederblogger Christoffer Hovde fra Oslo etterlyser mangfold. FOTO: LARS VOLDEN

Fikk beskjed om å holde legningen skjult

Nå roser tidligere IKEA- og Varner-leder Christoffer Hovde åpenheten til Stein Erik Hagen.

«Du bør kanskje ikke fortelle at du er homofil»

Det var beskjeden tidligere IKEA- og Varner-leder Christoffer Hovde (29) fikk av en hodejeger da han ble vurdert til en lederstilling for et år siden. Hovde er soleklar: Mens det i kulturlivet og politikken for lengst har blitt akseptert å være homofil, henger det private næringslivet fortsatt langt etter.

– Jeg har et stort nettverk, og når jeg er ute og snakker med andre opplever jeg at vi ikke har kommet så langt som vi tror. Jeg hører mye om mange som kommer ut seint. Jeg tenker at dette også handler om annerledeshet og mangfold i et større perspektiv. Vi snakker den dag i dag om kvinneandel og mangfold. Det er halve befolkningen bare der. Hvor langt har vi egentlig kommet da? sier Hovde.

Åpenhet

Det var på TV-programmet «Skavlan» på NRK i går kveld at milliarder Stein Erik Hagen sto fram som homofil.

– Jeg skjønte at jeg var homofil i godt voksen alder. Da jeg var i 20-årene, visste vi ikke hva det var. Vi hadde hørt om det, men det var noe vi ikke assosierte oss med, sier Hagen til Skavlan.

At Hagen nå kommer ut av skapet, tror Hovde kan bidra til å høyne taket for homofile i næringslivet. Åpenhet er den beste medisinen for mangfold, mener han.

– På generelt grunnlag vil jeg si ja til åpenhet. Om det er noen synlige som gjør det og breier ut døra for mange, eller noen på gata gjør noe som hjelper for andre, så er det like viktig uansett. I det store bildet handler dette også om folk med for eksempel nedsatt funksjonsevne eller annen nasjonalitet. Vi må ha et bredere samfunn med plass til alle, sier Hovde.

Leder Bård Nylund i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) sier til Dagsavisen at selv om han ikke har inngående kunnskap om kulturen i næringslivet, er dette ting han har hørt før.

LES KOMMENTAREN: Den hemmelige Hagen

Næringsliv og idrett

– Jeg er litt overrasket over at det kanskje er sånn i næringslivet, som er opptatt av kunnskap og kompetanse som ikke rimer helt med konservative holdninger. Men jeg tror at det stemmer, sier Nylund.

– Næringslivet er jo en arena der det er «gutta boys» som rår. Det samme ser vi i idretten. Det er flust av åpent homofile toppidrettsutøvere på kvinnesiden, men nesten ingen på herresiden. Det kan tenkes at det har å gjøre med en mannskultur.

Han mener at det at Hagen nå står fram som homofil er positivt for veldig mange.

– Jeg heier alltid på profilerte mennesker som velger å være åpne. Det har stor betydning for folk. I kulturlivet, media, organisasjonsliv og politikk så har man jo mange kjente profiler som er åpne. Mens på det nivået Hagen opererer i, i det øverste sjiktet i næringslivet, så er det ikke så mange. Det er klart det har betydning, sier Nylund.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Naturlig å stå fram

Magnus Reitan, sjef i Reitan Convenience, som driver alle 7–11- og Narvesen-kiosker i Norge, har tidligere tatt til orde for mer åpenhet og mangfold i næringslivet, og blant annet vært hovedsponsor for Pridefestivaler. Han mener at det at Hagen står fram ikke bør være en stor sak.

– Vi har mange eksempler på fremtredende mennesker i både politikk og kulturliv som er åpne om at de har en annen seksuell legning, uten at det er noe man tenker spesielt over etter at nyhetseffekten har lagt seg. Jeg kan ikke skjønne at det skal være annerledes i næringslivet, sier han.

At det kan være vanskelig å komme ut av skapet forstår han.

– Det kan godt være at noen er engstelige for å stå fram, og de som ikke ønsker å gjøre det må få lov til å la være. Det som er viktig er at vi, både som enkeltmennesker og samfunn, jobber med våre egne holdninger, slik at det på sikt blir enklere – både i næringslivet og på andre arenaer, sier Reitan.

Han mener mangfold er en styrke for bedriften.

– Min erfaring er at legning, etnisitet, kjønn, alder og så videre, ikke har noe å si for hvor dyktige enkeltmennesker er på jobb. Samlet sett utgjør mangfold en stor styrke for oss som bedrift. Mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse utfyller hverandre, og slik bidrar mangfold til både verdiskaping og en positiv bedriftskultur.