Færre bilbranner i Oslo

Både antall påtente biler og bilbranner generelt har gått ned i Oslo de siste årene.

 

Nødetatene i Oslo har hatt travle dager. Natt til lørdag sto fire biler i brann i et boligområde på Godlia i Oslo. Det var fare for at ilden skulle spre seg til flere bygninger. Natt til mandag rykket politiet og brannvesenet ut til nok en bilbrann. Denne gangen til Refstad. Politiet mener brannene er påtent.

Det har også vært meldt om en rekke andre bilbranner tidligere i år, men ifølge politiet er det ingenting som tyder på at dette er et økende problem.

Frode Andreassen, leder ved avsnitt for spesialetterforskning, sier det er snakk om rundt 20 bilbranner så langt i år som politiet mener er påsatt.

– Tallene er basert på manuell telling. Vi har derfor ingen eksakt oversikt og kan bare gå ut med et cirkatall.

Han understreker at det er vanskelig å fastslå om en brann er påsatt eller ikke.

– Vi må gjennom omfattende tekniske undersøkelser. Det er ikke alltid man kan fastslå om en brann er påtent. Men vi har rimelig god kontroll, sier Andreassen.

Politiets tall viser at det var rundt 50 påtente bilbranner i 2013 og 2014. I fjor var tallet 35.

Les også: Store skader etter flere bilbranner på Bjørndal i Oslo

Trenger tips

– Antall branner er synkende, men hver bil som brenner er et problem i seg selv. Store verdier går tapt, sier Andreassen.

Ingen er så langt pågrepet etter bilbrannene på Godlia.

– Vi gjør både taktisk og teknisk etterforskning, men vi er avhengige av hjelp fra publikum. Vi er veldig takknemlige om folk som har sett noe tar kontakt.

Andreassen kan ikke si noe generelt om hvem som står bak bilbrannene.

– Det blir bare spekulasjoner. Det kan være alt fra forsikringssvindel til rent skadeverk og konflikter mellom personer.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Færre oppdrag

Så langt i år har brann- og redningstjenesten i Oslo rykket ut til 68 bilbranner. Statistikken sier ikke noe om hvor mange av disse brannene som var påtent. Den viser derimot at det totale antallet bilbranner har gått ned år for år. I 2012 ble det registrert 133 bilbranner. I fjor endte man på 76 oppdrag.

– Det kan ha noe å gjøre med at den eldre bilparken er skiftet ut og at det er blitt flere nye biler på veiene, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo brann- og redningsetat.