Bilfritt byliv har tatt bort gateparkeringen for motorsykler innenfor Ring 1, som her i Møllergata. Men nå blir det likevel noen dedikerte MC-plasser i sentrum, riktignok utenfor Ring 1.

Får likevel parkere i Oslo sentrum

Bilfritt byliv har tatt livet av mange av byens parkeringsplasser på gatenivå. Noe også MC-pendlerne har fått merke. Men nå får de likevel noen faste plasser i sentrum.

NMCU (Norsk Motorsykkel-union) mottok nylig godkjenning fra Oslo kommune og opprettelse av nye pendlerparkeringsplasser for MC i Oslo sentrum.

To adresser

– NMCU spilte inn til Bymiljøetaten (BYM) et ønske om plasser, og vi har på bakgrunn av det kommet frem til to steder MC-parkering kan etableres:
Møllergata på broen over Vaterlandstunnelen. Antall plasser vil tilsvare fem biloppstillingsplasser. Trelastgata v/ Rostockgata (Barcode). Denne plassen vil tilsvare to biloppstillingsplasser. Plassene vil bli etablert i løpet av våren/forsommeren 2018, og i første omgang er det ikke planlagt å etablere flere plasser i umiddelbar nærhet til sentrum, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i BYM til Dagsavisen.
– NMCU mener dette er positive takter fra Bymiljøetaten (BYM) og en god start. Vi håper plassene blir godt brukt og at vi etter hvert kan se på flere aktuelle adresser ved sentrale knutepunkter i randsonen av Ring 1. NMCU vil takke Bymiljø-etaten i Oslo kommune for konstruktivt samarbeid i prosessen og NMCU Oslo Akershus krets vil holde tett kontakt framover, sier Geir Strand, politisk rådgiver i NMCU.

Les også: Åpner opp for MC
NMCU har siden det ble klart at byrådet fjerner 107 parkeringsplasser for tohjulinger, jobbet for å finne andre steder å parkere.
– Vår plan A var å få parkeringsplasser for pendlere innenfor Ring 1. Men da det ikke lyktes, måtte vi ta i bruk plan B, som var parkeringsplasser i utkanten. Vi i NMCU prøver alltid å være i forkant, sier Geir Strand til Dagsavisen.
– Fortsatt er vi i manko på parkeringsplasser, men innser at det ikke er mulig innenfor Ring 1. Vi har et godt samarbeid med Bymiljøetaten. Neste skritt får vi ta når vi ser hvor mye disse plassene vi nå får til rådighet blir brukt, sier Strand.
NMCU har også vært i møter med selskaper som drifter parkeringsanlegg i Oslo sentrum, uten å få gehør for sine ønsker.
– Noen steder som i Ibsen parkeringshus, og ved Oslo S er det mulig å parkere. Ved Oslo S kan man ved henvendelse til vakten stå på plasser der det ikke er til hinder for andre, eller for rømningsveier, sier han.

Les også: Får være i sentrum
MC-entusiastene hadde i sommer flere markeringer i Oslo sentrum, blant annet utenfor Rådhuset, hvor det møtte opp ett par tusen MC-entusiaster for å vise sin motstand mot blant annet fjerning av parkeringsplasser.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Løsning

– Vi har hatt konstruktive møter med BYM og er glade for at politikerne og BYM også ser at motorsykler er en del av løsningen for å avhjelpe rushtrafikken, og ikke et problem for bymiljøet, sier fylkessekretær i NMCU Oslo/Akershus, Kari-Anne Søreng-Stensrud til Dagsavisen.