Får flere Oslo-ulv

Oslo-folk vil snart kjenne på frykten som kommer med å bo tett på ulv, advarer Senterpartiet.

– Det blir stadig flere ulv i nærheten av Oslo. Det kan bli spennende å være skiløper med hund på tur i Oslo-marka i årene som kommer.

Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Sandra Borch til Dagsavisen.

Mandag bestemte regjeringen at flere ulveflokker rovviltnemndene ønsker å skyte skal få leve, blant annet flere flokker rundt Oslo (se fakta).

Ulvesonen og frykt

Dersom det vedtaket består og flokkene får lov til å vokse kan ulv bli et langt vanligere syn i turområdene rundt hovedstaden.

– Revirene rundt Oslo er i ulvesonen. Men vi i Senterpartiet mener at ulvesonene nærmest har blitt ulvereservat. Det var aldri det som var meningen da vedtaket ble gjort, sier Borch.

Hun tror flere Oslo-folk snart vil kjenne på den samme frykten folk andre steder i landet allerede kjenner på.

– Jeg tror frykten som mange har levd med særlig i områder i Hedmark, der flere ikke har turt å sende barna sine aleine til skolebussen, er en reell frykt Oslo-folk nå må regne med å oppleve. Det blir større sjanse for å treffe på ulv på tur både på sommeren og vinteren, sier Borch.

Flere ulv

At vi kan få mer ulv rundt Oslo er korrekt, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet Barbara Zimmermann.

– Det er til sjuende og sist avhengig av politiske vedtak som kan forandre seg fra år til år, men hvis vi lar være å felle ulv i områdene rundt Oslo vil det etter hvert fylles opp fordi det ligger innenfor ulvesonen der vi tillater etablering av ulv, sier Zimmermann.

Samtidig viser hun til at det politiske konfliktnivået rundt ulven gjør at politikerne er forsiktige med å la det bli for mange, selv innenfor ulvesonen.

– Når ulvesonen fylles opp vil det alltid være dragkamp om hvor ulv utover bestandsmålet skal tas ut. I de fleste kommuner er det sterke krefter som gjerne vil ha ulven ut av sin kommune. Så her handler det også om politisk lobbyvirksomhet, sier hun.