Faktasjekk: Utslippene har økt i Oslo for andre år på rad

«Samtidig som utslippene går ned nasjonalt, går de opp i Oslo for andre år på rad», skrev Hanna Lein-Mathisen (V). Det er helt korrekt.