BYGDEGUTT: Den nye generalsekretæren i Høyre, John-Ragnar Aarset, er oppvokst på småbruk i Geilo, med sau og kalv. Det formet ham til å bli en av Høyres viktigste menn.

Ernas viktigste bakmann

Med bygdelunhet skal Høyres nye generalsekretær John-Ragnar Aarset holde firepartisamarbeidet samlet inn mot valgseier i 2017.

– Det som er avgjørende fram mot 2017, er at Høyre blir sett på som et styringsdyktig parti, og at folk opplever at landet er i trygge hender når Erna styrer.

Den nye generalsekretæren i Høyre, John-Ragnar Aarset, har altså større oppgaver enn å være partiets administrative leder.

– Så skal jeg gjøre mitt for at de fire ikke-sosialistiske partiene går til valg for å danne regjeringsgrunnlag på nytt i 2017. Det ser jeg på som en positiv utfordring, sier Aarset til Dagsavisen.

Venn i nøden

Han har selv sittet som statssekretær i et Frp-ledet departement, og har bare gode erfaringer med samarbeidet opp mot Venstre og KrF på Stortinget.

– Vi har både fått gjennom jernbanereformen og veireformen sammen. Nå håper jeg å få spredd de gode samarbeidsvibbene videre, sier Aarset.

– Du har både erfaring som statssekretær i Samferdselsdepartementet og rådgiver i Gambit. Er det noen av dine tidligere erfaringer du tenker du kan dra nytte av i din nye jobb?

– Jeg tror det er bra å ha erfaringer utenfor politikken også. Da jeg jobbet i Gambit jobbet jeg egentlig som prosjektleder, og måtte hele tida håndtere nye ting. Jeg skulle hjelpe – være en venn i nøden. Det skal jeg nok være i den nye jobben også.

Aarset har lang erfaring fra Høyre, både som Unge Høyre-leder, vara på Stortinget og ikke minst som rådgiver for Erna Solberg (H) mellom 2004 og 2008, både i regjering og på Stortinget. Nå blir han Høyre-lederens viktigste bakspiller.

– Hvis Erna er ordføreren, så blir jeg som rådmannen. Jeg blir ikke synlig som resten av Høyre-ledelsen, men er den som skal få Høyre på Stortinget, på Høyres hus og i regjering til å jobbe som et lag mot et felles mål. Det blir viktig fram mot valgkampen 2017, sier Aarset på sjarmerende hallingmål.

Bunads-Høyre

Han er oppvokst på småbruk i Geilo, med sau og kalv. Det formet ham til å bli en av Høyres viktigste menn – ikke en senterpartist.

– Den dagen farmora mi fortalte meg om hva det vil si at jeg var odelsgutt, fikk en sterk politisk innvirkning på meg. Det var da jeg ble introdusert for generasjonsperspektivet. Alle generasjoner tilbake til tippoldefaren min hadde alle forvaltet gården så best de kunne for å kunne gi den videre til neste generasjon litt bedre, og alle hadde gjort det på sin måte. Å vokse opp et sted der familien er grunnsteinen i samfunnet, er også konservatisme på sitt beste.

Aarset blir beskrevet som en del av Bunads-Høyre, selv om han selv ikke har fått noen god forklaring på hva det egentlig betyr.

– Men jeg oppfatter at det er positivt. Jeg skjuler ikke at jeg er fra bygda. Jeg kommer fra distriktet, skriver nynorsk og går i bunad så ofte som jeg kan.