Livet i store byer som Oslo er direkte usunt, ikke minst på grunn av store utslipp av NOx fra de mange dieselbilene. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Er billigere å forgifte byene

Samtidig som regjeringen sier at den jobber på spreng mot giftig byluft, blir det stadig billigere å forurense bylufta.

I juli i år var utsalgsprisen for autodiesel reelt sett 11 prosent lavere enn i juli 2011, og hele 19 prosent lavere enn i juli 2008.

Dette går fram av statsbudsjettet for 2016 som regjeringen la fram onsdag.

Utslipp av NOx fra dieselbiler er den største kilden til luftforurensning i de store byene. Disse utslippene fører til omfattende helseplager og også til mange dødsfall, ifølge blant annet Folkehelseinstituttet.

Selv om regjeringen er fullt ut klar over dette, tar den ikke de nødvendige grepene, og nå har den nok en gang sviktet, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Regjeringen kunne ha brukt statsbudsjettet til å gjøre noe med den helseskadelige luftforurensningen i de store byene, konstaterer han.

LES OGSÅ: – Et av de verste miljøbudsjettene jeg har sett

Billigere enn bensin

Den reelle prisnedgangen har ført til at dieselen er blitt langt billigere enn bensin. For fire år siden var literprisen omtrent den samme. I statsbudsjettet opererer regjeringen nå med en prisforskjell til autodieselens fordel på omtrent to kroner.

Statoils veiledende pris for selskapets billigste dieselvariant for personbiler er per dags dato 13,38 kroner per liter. Den billigste bensinvarianten har en veiledende pris per liter på 14,65 kroner. Her er forskjellen til dieselens fordel dermed på 1,27 kroner per liter.

LES OGSÅ: Sundtoft mener det grønne skiftet er i gang

Lavere avgifter

– Det er også et faktum at miljøavgiftene på diesel er lavere enn miljøavgiftene på bensin, påpeker Haltbrekken.

Mens veibruksavgiften per liter er 3,36 kroner for diesel, er den hele 4,87 kroner for bensin. Diesel har også en noe lavere CO2-avgift enn bensin, med 90 mot 95 øre per liter.

Samlet sett er forskjellen på 1,56 kroner per liter.

Dieselbrukere betaler altså mindre både for veislitasje og utslipp av CO2 enn det bensinbrukere gjør, sammenfatter Haltbrekken.

– Det er ingen grunn til at det skal være slik, mener han.

Kraftig vekst i salget

Statsbudsjettet omtaler også en kraftig vekst i salget av autodiesel. Det siste tiåret har omsetningen av diesel økt med over 60 prosent, mens omsetningen av bensin har falt med mer enn 40 prosent. Det innebærer at det nå selges mer enn dobbelt så mye diesel som bensin her til lands.

Ifølge regjeringen skyldes denne utviklingen først og fremst overgangen fra bensin- til dieseldrevne personbiler, som følge av endringen i engangsavgiften fra 2007. Da begynte staten å legge større vekt på utslippene av CO2. Det førte til at det prismessig sett ble mer gunstig å kjøpe dieselbiler.

Politikerne som bidro til denne endringen valgte å overse advarsler fra flere hold om at flere dieselbiler ville føre til større utslipp av NOx og dermed mer lokal luftforurensning.

Forsøk på å bøte på skaden ved innføring av en NOx-avgift og deretter påslag på den, har ikke ført fram. Det ble tydelig for alle og enhver sist fredag da Norge ble dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. For høye utslipp av NOx i Oslo og flere andre norske byer var en sentral årsak til at Norge ble dømt.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

LES OGSÅ: Dødelig luft i Oslo

– Senere

– Vi tar dommen til etterretning og har allerede iverksatt flere tiltak, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til Dagsavisen da.

I en ny artikkel påfølgende tirsdag, uttalte Sundtoft at regjeringen jobber på spreng for å gi kommunene flere muligheter til å begrense den skadelige lufta.

Men da statsbudsjettet ble lagt fram dagen etter, hadde ikke regjeringen gjort noe med det som ifølge Haltbrekken virkelig kan bedre luftkvaliteten: Dieselprisen.

– Hvorfor har dere ikke gjort dieselen dyrere i statsbudsjettet for neste år, statsråd Sundtoft?

– Vi vil gjøre noe med bilavgiftene, men vi trenger litt mer tid til å se på den helhetlige innretningen. Det som også har framkommet gjennom Volkswagen-skandalen og jukset med utslippene av NOx gjør det fornuftig å bevilge seg noe mer tid til dette, svarer klima- og miljøministeren.

– Når kan dieselen eventuelt bli dyrere?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Når det ikke kom endringer i bilavgiftene i dette budsjettet, blir det ved en senere anledning.

LES OGSÅ: Hagen avviser advarsler om farlig luft

LES OGSÅ: Sier ja til lavutslippssoner