Enighet avverget streik i Oslo kommune – og i staten

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Også i statsoppgjøret er partene enige om en ny tariffavtale.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget.

Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år.

Pensjonsseier

Fagforbundet fikk i meklingen gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett om pensjon.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Alle endringer i tjenestepensjonen skal nå forhandles om i tariffoppgjørene, og arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene.

Forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune (YS-K) Oslo kaller det en historisk seier.

– Dette har vært et krav gjennom mange år. At det nå endelig er på plass, gir våre medlemmer en bedre trygghet, sier hun.

Fornøyd

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo sier han er fornøyd med at partene har blitt enige og sier han har forståelse for at arbeidstakerne vil avtalefeste pensjon.

– Opposisjonspartiene, med Høyre i spissen, har over flere år fått sine alternative budsjetter til å gå opp ved å forutsette store endringer i ansattes pensjon, iblant nærmest over natten. Det er svært forståelig at dette vekker stor uro hos våre ansatte, derfor har vi valgt å imøtekomme kravet, sier Wilhelmsen.

I tillegg sikrer oppgjøret styrking av arbeidet for flere heltidsstillinger og rett til permisjon med lønn for opplæring, utdanning og videreutdanning.

Ingen endring i lønnssystem

Akademikerne fikk på sin side ikke gjennomslag for sitt hovedkrav om å endre lønnssystemet fra sentrale til lokale forhandlinger.

– Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo

Partene har meklet i tre dager, og dersom de ikke hadde blitt enige risikerte flere foreldre og barn i Oslo å møte stengte dører i barnehager og aktivitetsskoler torsdag morgen.

Enighet også i statsoppgjøret

Seks timer på overtid ble også partene i lønnsoppgjøret i staten enige om en ny tariffavtale. Resultatet ligger innenfor frontfagsrammen.

De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne satt seks timer på overtid for å finne en løsning i meklingen med staten.

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten. Vi har dermed unngått en streik, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

LO: – Skuffet

Resultatet ligger innenfor frontfagsrammen på 1,7 prosent, og leder Pål N. Arnesen i YS Stat sier seg fornøyd med det.

– Staten avviste i utgangspunktet alle våre økonomiske krav, så dette viser at denne meklingen har vært nyttig, sier Arnesen.

For de organiserte i LO Stat gis det et generelt tillegg til alle på mellom 1.321 og 5.753 kroner. Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober.

– Vi kommer ut med et resultat der vi får ut et generelt tillegg til alle, men hvor fordelingsprofilen er skuffende. Det må vi bare konstatere. Jeg er skuffet over at staten ikke tar mer ansvar for sine lavest lønte og for likelønn, sier leder Egil André Aas LO Stat.

– Lokalt handlingsrom

Selv om forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat ikke er fornøyd med resultatet, understreker hun at organisasjonen har vært opptatt av å ta samfunnsansvar i en vanskelig situasjon for norsk økonomi og arbeidsliv.

– Resultatet av meklingen er ikke noe vi jubler for, men det er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i et veldig spesielt tariffoppgjør, sier Lind.

Leder Anders Kvam i Akademikerne stat påpeker at de har oppnådd lokalt handlingsrom, selv med et moderat økonomisk lønnsoppgjør.

– Avtaleteksten er justert slik at det er økt fokus på å finne lokale hensiktsmessige løsninger på hvordan lokale forhandlinger gjennomføres, opplyser Kvam.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.