Eldreministeren kritiseres for dårlig fokus

Et fåtall demente bruker livreddende GPS. Regjeringen må ta grep, mener stortingsrepresentant.

Tidligere denne uken skrev Dagsavisen om 86 år gamle demente Ingrid, som forsvant i vinter. Regjeringens plan for omsorg 2015–2020 har som mål å innføre GPS-systemer innen neste år. Med GPS skal det bli lettere å finne demente som forsvinner. Så langt har under halvparten av norske kommuner tatt i bruk tjenesten. 

Les også: - Ragnhild og Arne får ikke være pårørende til sønnen sin

Leker pekeleken 

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomiteen, Tuva Moflag, mener manglende fokus fra regjeringen er en årsak til at så få demente får tilbudet. 

– Regjeringen kan ikke bare drive med pekeleken. Eldreministeren må være en god partner for kommunene, og staten må bidra med virkemidler som virkelig monner, sier Moflag. 
Ifølge Statistisk sentralbyrå brukte 1331 av 77.000 demente GPS-systemer i 2018. 

– Kommuner må komme tidlig på banen for å få på plass GPS hjelpemidler til demente, slik at de blir fortrolige med teknologien så fort som mulig.

Les også: Åpenbart at utviklingshemmede ikke blir godt ivaretatt i dag

Fint snakk, få løsninger 

Moflag mener regjeringen må tilrettelegge bedre for at kommunene får fortgang i arbeidet. For å få til det etterlyser hun mer penger til helseteknologien.

– Regjeringen må sørge for utbygging av bredbånd, og gå i kompaniskap med kommunene. Det er avgjørende for at regjeringen skal nå målet sitt, sier hun. 

God bredbåndsdekning er viktig for å tilrettelegge GPS-systemer. Der mener hun regjeringen ikke leverer. 

– Det er gjennomgående i eldrepolitikken nå at de snakker fint, men svikter på de praktiske løsningene, fortsetter Moflag. 

– Dette handler om penger til helseteknologi, utbygging av bredbånd og det handler om et politisk fokus som i denne regjeringen har vært fraværende. 

Les også: Demente Sissel ble sendt hjem fra sykehuset i tøfler, pysj og full bleie

Gir resultater 

Hvordan ligger Helse- og omsorgsdepartementet an med å nå 2020-målet? 

 
– Den nasjonale satsingen på velferdsteknologi gir resultater og kommunene satser. Over 300 kommuner er nå del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og vi har mål om å nå alle kommuner innen 2020, sier Maria Alseth, politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. 

– Vi ser heldigvis at stadig flere kommuner tar i bruk trygghetsteknologi som GPS. Det er positivt.
Hun oppfordrer kommunene til å se om teknologien kan gi eldre med demens et bedre og tryggere liv. 

– Samtidig er det viktig å huske på at sporingsteknologi som GPS ikke nødvendigvis er egnet for alle. Helsetjenesten må sammen med brukeren og de pårørende vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. 

– Er det aktuelt for regjeringen å gi mer penger til helseteknologi? 

– I 2019 setter vi av over 90 millioner kroner til velferdsteknologiprogrammet, og omtrent 42 millioner går til teknologier for trygghet, som for eksempel GPS. Velferdsteknologi er noe regjeringen prioriterer høyt, og som vil være et viktig satsingsområde fremover, sier Alseth. 

Les også: Mor har demens. Alt hun var gled i har mistet betydning