SYKE: Karin Svendsen har i mange år vært bydelspolitiker i Østensjø i Oslo. Hun peker på at det kan være svært dyrt å ha pleietrengende boende hjemme.

Dyrt å pleie folk hjemme

Oslopolitikerne ønsker at stadig flere eldre skal kunne bo hjemme. Men bydel Østensjø har merket hvor dyrt det er.

I Oslo legges det opp til liten utbygging av antall sykehjemsplasser. I stedet skal man satse på at eldre skal kunne velge å bo lenger hjemme ved hjelp av tekniske hjelpemidler og dagtilbud.

– Det høres flott ut, og man skulle tro man sparte penger på dette. Men i omsorgskomiteen begynte vi å undersøke hva det koster, sier Karin Svendsen til Dagsavisen.

Hun har vært lokalpolitiker for Ap i 16 år og ledet omsorgskomiteen i bydel Østensjø. De ville finne ut hva det økonomiske skjæringspunktet mellom det å ha sykehjemsplass og det å bo hjemme var.

Bydelspolitikerne ble svært forbauset over svaret. I Oslo koster en sykehjemsplass om lag 800.000 per år. Men den reelle summen blir vesentlig mindre, for når noen legges inn på sykehjem har man krav på om lag 85 prosent av pensjonen eller lønna deres. Tallene fra bydelsadministrasjonen viste at det var like dyrt å ha noen på sykehjem som å gi dem tilsyn i litt over to timer per dag – det vil si 14 timer i uka.

LES OGSÅ: Pasienter slår, sparker og klyper personalet

Syke hjemmeboende

– Under budsjettbehandlingen i fjor fikk vi vite at vi hadde to syke personer boende hjemme som kostet bydelen til sammen 5,2 millioner. De trengte døgnkontinuerlig hjelp, forteller Karin Svendsen til Dagsavisen.

– Disse to kunne fått en like god behandling, om ikke bedre, på et sykehjem, der de blant annet lettere ville få legetilsyn.

– Hvis vi hadde fått disse to på sykehjem i stedet for at de bodde hjemme, hadde vi spart mye penger. Vi kunne kjøpt 33 dagsenterplasser, fire sykehjemsplasser eller gitt mer til hjemmesykepleie.

– Skal man kunne bo hjemme uavhengig av hvor hjelpetrengende man er og hvor store kostnadene er? spør hun.

– Man kan ikke forfekte at alle skal ha rett til å bo hjemme, når det ikke følger penger med, fortsetter hun.

Til hvilken pris?

– Det er bra å kunne bo hjemme. De fleste vil jo det. Men det har en pris vi må tenke over. Hva vil prioriteringen av noen hjemmeboende føre til for andre hjemmeboende som trenger hjelp? spør Karin Svendsen, som sier at det skal svært mye til for å hindre noen i å bo hjemme. Det er kun i svært begrensede tilfeller at noen kan flyttes på institusjon ved bruk av tvang.

Svendsen er skeptisk til all rettighetsfesting i helsevesenet. Hun mener det går utover politikernes mulighet til å prioritere.

– Noen brukere har fått juridisk medhold i at de skal få sine sykehjemstjenester i sitt eget hjem. Bydel Østensjø har nesten 50.000 innbyggere. I bydelen bor om lag 7.000 personer over 67 år. Av dem er 560 på sykehjem og 870 mottar hjemmesykepleie. Hvis enda flere skal bo hjemme, vil kostnadene til omsorg i framtida øke kraftig.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Holdes for narr

Marit Halvorsen er jussprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO), og spesialist på helserett.

– Vi lever i en tid der staten har god råd, og derfor på mange måter er på tilbudssiden. Det preger også helsepolitikken og ikke minst befolkningens forventninger. Det preger også politikernes uvilje mot å tydelig utdefinere noen typer helsetjenester fra «menyen». Å love alle at de kan få bo hjemme med så mange gratis helsetjenester de ønsker, er å narre dem, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Hun sier at alle nordmenn skal ha rett til «nødvendig helsehjelp», inkludert nødvendig omsorg og pleie. Men innholdet i begrepene har endret seg i tråd med velstandsutviklingen.

– Våre politikere har vist en fantastisk unnfallenhet når det gjelder å bestemme disse begrepenes innhold og gi klare meldinger om hva som skal tilbys under den gratis, offentlige helsetjenesten. Det er ikke såkalt «rettighetsfesting» som er årsak til manglende prioriteringer, det er feighet i politikken.

Halvorsen sier at verdighetsgarantien sikrer at den enkelte skal få en riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. Men det betyr ikke at alle har rett til å bo hjemme uansett.

– Rett til helsetjenester må veies opp mot hva slags ressurser som er tilgjengelige. Det offentlige helsevesen skal dekke folks grunnleggende behov. Men det kan ikke bety at folk selv skal få definere hva som er deres medisinske behov, og hvordan det skal dekkes, sier hun.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

 

– Eldre har rett til å bo hjemme

– Vi ønsker at eldre skal få bo hjemme lengst mulig. Dette er noe vi vil jobbe videre med, sier byrådssekretær for eldre, helse og sosiale tjenester, Mette Kolsrud.

Hun sier at byregjeringen ikke satser på å bygge ut så mange nye sykehjemsplasser.   

– Men vi vil forbedre kvaliteten på dem som er.

– Man har ikke krav på alt man ønsker seg av helsetjenester. Det vurderes ut fra den enkeltes behov. Utgangspunktet er at man har rett til å bo hjemme. Man kan ikke tvinge noen til å flytte mot sin vilje. Men hvis man mener at en person vil få bedre behandlingstilbud på sykehjem, må den enkelte få informasjon om alternativene så man kan foreta kvalifiserte valg, sier Kolsrud.

LES OGSÅ: – Eldre går på for mange og feil medisiner