Kronene vil rulle fort ut for dem som vil og må fortsette å kjøre på E18 i Asker og Bærum i årene som kommer, etter at det nå er klart at et stort flertall på Stortinget går inn for en mer omfattende utbygging enn det mange lokalpolitikere har ønsket.

Dyr vraking av Oslopakke 3

Bilister må betale 2,5 milliarder kroner mer i bompenger når Stortinget vraker forliket om utbyggingen av E18 i Oslopakke 3.

 

Det opplyser Svein Røed, leder for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region Øst.

– Behovet for bominntekter for parsellen Lysaker-Ramstadsletta blir om lag 2,5 milliarder kroner høyere enn det som ble avtalt lokalt i Oslopakke 3 for parsellen Lysaker-Strand, sier han.

Ifølge Røed betyr dette likevel ikke at bilistene samlet sett må betale mer – forutsatt at det politiske flertallet kjører på videre og gjennomfører hele den planlagte utbyggingen fra Oslos bygrense til Drengsrud i Asker.

– Forholdet mellom statlige midler og brukerfinansiering vil utjevne seg ved bygging av de resterende parsellene. Bompengebehovet vil altså totalt sett være om lag det samme når en ser den samlede utbyggingen av E18-korridoren under ett, sier Røed.

Les også: MDG-Rasmus reagerer på Høyres Bygdøyopprør

– Flere bomsnitt

Røed opplyser også at det nå blir flere bommer enn hva det ville ha blitt, hvis ikke Stortinget hadde bestemt seg for å kjøre over byrådet i Oslo.

– Den største forskjellen med sammenhengende utbygging er samlet sett en raskere utbygging av E18, og dermed kommer flere bomsnitt på E18 mellom Lysaker og Drengsrud samtidig, opplyser Røed.

– Hva vil en passering kunne komme til å koste?

– Det er kun gjort foreløpige beregninger av dette. Disse beregningene viser at prisen for en bompassering vil ligge i størrelsesorden 25-30 kroner, svarer Røed med utgangspunkt i en vanlig personbil med brikkerabatt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ap mot Ap

Byrådet i Oslo jublet da den reviderte avtalen om Oslopakke 3 forelå for ganske nøyaktig ett år siden. Sammen med Akershus fylkeskommune hadde Oslo kommune blitt enig om at bare deler av E18 i Vestkorridoren, strekningen mellom Lysaker og Strand, skulle bygges ut. Videre utbygging skulle først kunne påbegynnes etter nye forhandlinger på et senere tidspunkt.

Men så, den 15. mai, ble det kjent at vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil ha en sammenhengende utbygging av E18 i Vestkorridoren, fra Lysaker via Strand og videre til Ramstadsletta, selv om han erkjenner at dette er i strid med Oslopakke 3-avtalen.

22. mai kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på banen. I et brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, varslet han at han støttet Gustavsens vurderinger.

I Dagsavisen 24. mai uttalte deretter Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, at partiet hans ennå ikke hadde tatt stilling til spørsmålet om en sammenhengende E18-utbygging. Men bare få dager senere ble det klart at også Aps stortingsgruppe vil ha full utbygging Lysaker-Strand-Ramstadsletta. Dette ble begrunnet med sterke faglige argumenter.

Beslutningen førte til skuffelse hos Oslos byrådsleder, Aps Raymond Johansen, mens Solvik-Olsen jublet.

– Jeg er glad for at Ap nå støtter regjeringen. Det har tatt tid og vi har fått urimelig kritikk fra Ap, men nå støtter de oss likevel. Det er fint. Byrådet i Oslo kan ikke late som om de styrer landet eller nabofylkene, uttalte samferdselsministeren til VG om dette.

Les også: Uenighet mellom Ap-Raymond og partiets stortingsgruppe om E18

13,1 milliarder kroner

Johansen, på sin side, fant overfor samme avis grunn til å minne om at «det vil koste bilistene en stor sum bompenger» å få den nye motorveien på plass.

– Hvor mye vil utbyggingen koste?

– Foreløpig anslag viser en utbyggingskostnad på 13,1 milliarder kroner for E18 Lysaker-Ramstadsletta og totalt cirka 37 milliarder kroner for hele E18 mellom Lysaker og Drengsrud, svarer Røed.

Han tilføyer at det er forutsatt at brukerne, altså bilistene, skal stå for 75 prosent av finansieringen.

Det tilsvarer et beløp på nær 28 milliarder kroner.

– Må bilistene nå betale mer i løpet av kortere tid?

– Det avhenger av hvor fort de ulike etappene bygges ut. Det forutsettes at nedbetalingen ved brukerfinansiering skal skje i løpet av 15 år, uavhengig av etappedelingen.

Les også: Planlegger 56 nye bomstasjoner i Oslo

Flere skadde og drepte

I Nasjonal transportplan 2028-2029, heter det at utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Strand vil føre til 0,3 færre drepte og hardt skadde per år. Det er feil, går det fram av et brev fra samferdselsministeren til Stortinget. Det riktige er at antallet drepte og hardt skadde øker med 0,3 personer i året.

Les også: Enige om bomringer, men hva skal det koste?