Dobbel matpakke eller ikke? Dette gjør Oslo-barnehagene med matservering

Etter gjenåpningen av Oslos barnehager har ingen av de kommunale barnehagene servert mat laget i barnehagen. Men nå er det gått ut ny instruks til bydelene.

Som et av flere smitteverntiltak har Oslos kommunale barnehager ikke servert mat i barnehagen, men bedt foreldre om å sende med barna to matpakker for å dekke dagens måltider.

Dette tiltaket ble først satt inn etter gjenåpningen av barnehagene etter påske, men er blitt forlenget også utover høsten.

Men for kort tid siden sendte byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap ut en ny anbefaling til alle Oslos bydeler.

Les også: Oslo-byråden stopper all matservering i barnehagene

Valgfritt

Her står det at den nasjonale veilederen for smitte i barnehagene er blitt oppdatert når det gjelder matlaging: «mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat».

Videre skriver byrådsavdelingen:

«Vi er klar over at det er flere forhold som avgjør om barnehagene kan servere mat i den situasjon de nå er i. Sykefravær, eventuelle utfordringer med å skaffe vikarer og ekstra krav til renhold gjør at ansatte kan ha mindre tid til å ordne med matservering, og både bemanningssituasjonen og tilgang på kjøkken i kohortene vil være avgjørende for hva den enkelte barnehagen får til. Dette er forhold som må vurderes lokalt, og med endringen i veilederen vurderer byrådsavdelingen at det ikke er grunnlag for en generell anbefaling til alle kommunale barnehager om å ikke servere mat.»

Ingen oversikt

Med denne beskjeden åpner byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) altså for at de kommunale barnehagene kan servere mat og begynne å kreve inn kostpenger fra foreldre igjen. Men dette må altså vurderes lokalt av den enkelte bydel.

Dagsavisen har spurt byrådsavdelingen om de har oversikt over hvilke bydeler som eventuelt har begynt å servere mat i barnehagene igjen, men noen sånn oversikt finnes ikke, ifølge byrådens kommunikasjonsrådgiver, Karin Steenstrup.

Byrådsavdelingen opplyser om at private barnehager selv bestemmer om de skal servere mat eller ikke.

Når Dagsavisen tidligere har skrevet om innskrenkingen av matservering i barnehagene, har direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, reagert sterkt.

Les også: Kaller Oslos matpakkeinnstramming "defensivt"

– I en by som Oslo, med store sosioøkonomiske skiller, er det svært viktig at barna får et måltid om dagen som vi vet er sunt og næringsrikt. Det er så store forskjeller på hva barna har med seg i sekkene sine hver dag, at dette faktisk er et svært viktig utjevningsprinsipp, sa Lindboe til Dagsavisen etter sommeren.

Stjeler tid

Spørsmålet om hvorvidt barnehagene bør bruke tid på å lage mat i barnehagen er blitt mye debattert blant annet gjennom en serie artikler på Barnehage.no. At matlagingen stjeler tid fra personalet, som de egentlig kunne brukt med barna, er blant argumentene som er blitt brukt for å skrote matserveringen i barnehagene. Kunnskapsminister Guri Melby uttalte følgende til Aftenposten i september:

– Barnehagene har ulike åpningstider og forskjellige pedagogiske opplegg. Det gjør at de må ta andre hensyn enn å prioritere å lage mat. Jeg mener spørsmål om matservering fortsatt bør være opp til den enkelte barnehage.

Måltider og mat er del av rammeplanen for barnehagene, men det er ikke noen bestemmelser som slår fast at barnehagene må tilbrede mat i barnehagen.