Rektor Merete Hansen (t. h.) ved Ruseløkka skole støtter varmt forbudet mot dieselbiler når lufta er som verst, kan hun fortelle byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Inga Marte Thorkildsen. – Vi har enormt med biltrafikk utenfor skolegården, forteller hun. Katja Bolstad i 4. klasse er blant elevene som rammes av dette.

Dieselbilforbud

Ved akutt luftforurensning kan det bli forbudt å kjøre dieselbil i Oslo.

 

Forbudet vil gjelde fra klokka 06.00 til klokka 22.00 på aktuelle dager, framgår det av en ny forskrift fra byrådet i Oslo.

Samtidig understreker byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), at hun håper hun slipper å forby dieselbiler på de kommunale veiene.

Les også: Fullt tilbaketog fra Solvik-Olsen

Håper det aldri skjer

– Det er viktig å ha dette virkemiddelet, men jeg håper vi aldri trenger å bruke det, sier Berg.

– Det må du forklare nærmere.

– Jeg håper vi vil unngå å komme i situasjoner med høy, akutt luftforurensning, som tross alt er sjeldne i Oslo. Men det er viktig for oss at hvis lufta blir helsefarlig, er det ikke barn og syke som må holde seg hjemme, men bilene. I tillegg har Oslo søkt Samferdselsdepartementet om å få lov til å femdoble prisen gjennom bomringen på dager med akutt luftforurensning. Det vil bidra til å redusere biltrafikken betydelig, og da vil det bli mye mindre behov for å innføre dieselforbud, opplyser Berg.

– Hvor ofte kan det likevel skje?

– Vi hadde en periode med akutt luftforurensning sist vinter og før det i 2011. Nå skal det bli enda sjeldnere på grunn av flere ulike tiltak som byrådet innfører, svarer Berg.

Hun nevner i den anledning bruk av miljøfartsgrenser, høyere piggdekkavgift, støtteordning for å bytte til renere vedovner, bedre vasking av veier og høyere bomtakster i tråd med den reviderte Oslopakke 3-avtalen.

Torsdag kunne Dagsavisen dessuten opplyse at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) nå likevel vil gi kommunene anledning til å opprette permanente lavutslippssoner med gebyr for både diesel- og bensinbiler. Den muligheten vil byrådet i Oslo benytte seg av.

– Forskjellen mellom en lavutslippssone og et dieselbilforbud, er at lavutslippssonen er et langsiktig tiltak for å få ned luftforurensningen permanent, mens dieselbilforbudet er et akuttiltak for å få ned forurensningen på dager med ekstrem høy luftforurensning, forklarer Berg.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– 185 dør tidligere

Også byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), understreker viktigheten av dieselbilforbudet.

– Det vil bidra til at utsatte barn og eldre kan oppholde seg ute disse dagene. Mennesker, ikke biler, må gå foran, understreker Thorkildsen.

– Folkehelseinstituttet har beregnet at 185 av innbyggerne våre dør tidligere enn de ellers ville gjort som følge av luftforurensning. Dieselkjøretøy har vesentlig høyere utslipp av helseskadelige partikler og nitrogenoksider enn kjøretøy med andre energibærere, fortsetter hun.

Perioder med svært høy luftforurensning medfører «alvorlig helserisiko», ifølge Luftkvalitet.info. Også ellers friske mennesker kan da oppleve luftveisirritasjoner og ubehag. Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør være mindre ute og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene, er anbefalingen ved så forurenset luft.

Les også: Hold pusten!