Dette vil Raymond gjøre med kontantstøtten

Vil søke staten om ny ordning.

Allerede i valgkampen lanserte Raymond Johansen (Ap) sin plan for kontantstøtten i Oslo. Dette er nå med i byrådserklæringen som ble lagt fram tirsdag.

Byrådet vil:

«Søke staten om å få ansvaret for kontantstøtten for å bruke midlene på aktive tiltak, for eksempel integreringsstøtte».

Byrådspartiene skriver videre at:

«Kommunen skal legge til rette for at flere får mulighet til å være en del av arbeidslivet, fremfor å motta passive ytelser. Byrådet skal starte prosjektet «Arbeid for hele Oslo», med flere jobbprogrammer særlig rettet mot unge voksne og barnefamilier.»