Nils Vogt i stykket «Suffløren» på Centralteatret. FOTO. L-P LORENTZ/OSLO NYE

– Det blir mer teater for pengene

Det avtroppende byrådet gir Oslo Nye Teater en økning i 2016 på 2 millioner kroner.

– Dette er fantastiske nyheter. Vi er sinnssykt glade, sier teatersjef ved Oslo Nye Teater, Kim Bjarke, til Dagsavisen. 

Oslo Nye Teater har vært hett tema i valgkampen, da Oslo KrF foreslo å kutte støtten til teatret og fordele midlene på en søkbar pott for "osloske" stykker og til resten av Oslos kulturaktører. Nå øker det borgerlige byrådet bevilgningene til teatret med 2 millioner kroner i kulturbudsjettet for 2016. Dermed går 80 millioner kroner, en betydelig del av det samlede kulturbudsjettet, til teatret.

− Nesten halvparten av Oslos kulturmidler går til ett teater. Det er vanskelig for oss å stå inne for det. Vi må ha en debatt om ressursbruken innen kultur i Oslo, sa førstekandidat for Oslo Kristelig Folkeparti, Erik Lunde til Dagsavisen før valget. Men Oslo KrF fikk åpenbart ikke gehør da budsjettet ble lagt.

LES OGSÅ: Frykter de borgerlige vil strupe Oslo Nye

Kuttet rett før jul

Oslo Nye Teater har de siste årene hatt bevilgninger på dette nivået, men måtte ta et kutt på 2 millioner kroner i 2015 etter byrådets budsjettforhandlinger med Frp.

− Det ligger allerede et effektiviseringskrav til oss, som nå blir forsterket ytterligere, sa daværende direktør ved teatret, Dag Sørsdal til Dagsavisen da kuttet ble kjent rett før jul i fjor.

Kim Bjarke forteller at de 2 millionene de nå blir lovet for 2016 vil gå rett til mer teaterkunst. 

– I fjor fikk vi et kutt som rammet kunsten direkte, da vi har en del faste driftsutgifter som vi uansett er nødt til å finansiere. Når vi nå ser ut til å få 2 millioner kroner, slik at vi får de 80 millionene vi søkte om, vil det dermed bety mer teater, sier han.

Arbeiderpartiet vil sikre

Selv med byrådskifte ser det ut til at Oslo Nye Teater er trygge for nye kutt, da Oslo Arbeiderparti har gått inn for å sikre teatret i framtiden, og opprettholde bevilgningene på samme nivå.

Teatret opplevde et 2014 som ga langt bedre besøkstall enn tidligere år, og nå satser de også på å utnytte alle de tre scenene i større grad for å tiltrekke flere publikummere. Et av grepene er at Trikkestallen på Torshov, som har vært spillested for Oslo Nye Teaters dukketeater, nå skal brukes som scene også til teater på kveldstid. I morgen er det premiere på stykket "Fravær".

– Det er et veldig fleksibelt teaterrom, som vi gleder oss til å åpne opp for et voksent publikum. Vi ønsker å være et teater for bydelen og lage flere forestillinger med Oslo- og storbytematikk, sier Bjarke. 

LES OGSÅ: – Johannes Joner mener politikerne mangler respekt

Øker budsjettet

− Som kulturbyråd er jeg glad for å kunne presentere et budsjett som styrker våre lokale kulturaktører i 2016, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i en pressemelding. Han er selv i Amsterdam  for å åpne Munch+Van Gogh-utstillingen, når budsjettet legges fram klokken 12 i Oslo Rådhusets Munch-rom.

Kulturbudsjettet for Oslo kommune øker fra 219,8 millioner kroner i 2015 til 235,6 millioner i 2016.

Det sittende byrådet legger opp til satsing på bibliotek, og tilfører en økning på 5 millioner kroner, blant annet til barne- og ungdomsfilial på Tøyen og “Lesefrø”-satsing. I tillegg går 6 millioner kroner til flere selvbetjente filialer.

Dagsavisen har allerede skrevet om filmsatsingen som byrådet legger opp til. Denne innebærer blant annet 2 millioner kroner til Vega Scene.

Ellers er det noen mindre økninger til barn og unge. Økningene er:

Ungdommens kulturmønstring/UKM 1 mill

 • Granittrock 0,7 mill
 • Miniøya 0,65 mill
 • Rockslo 0,25 mill
 • Yngling 0,25 mill
 • AKKS Oslo 0,25 mill.

I tillegg økes avsetningen for

 • frivillige barne-/ungdomsorganisasjoner med 0,95 mill
 • kor, korps, orkestre med 0,5 mill
 • konsertstøtte for amatører med 0,26 mill
 • tilskuddene til UngOrg/UngInfo med 0,1 mill
 • Oslo Musikkråd med 0,1 mill
 • lokal ungdomskultur som tilskudd via de lokale ungdomsrådene får en økning på 1,5 mill.

Øvrige økninger:

Grusomhetens Teater øker med 0,35 mill

 • Oslo Museum øker med 0,3 mill
 • Film fra Sør øker med 0,2 mill
 • byLarm Live øker med 0,2 mill.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Dyrere kulturskole

Byrådet lovte å satse på kulturskoler, men øker egenbetalingen.
Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) har både før og under valgkampen sagt at byrådet ønsker å satse mer på kulturskoler, slik at flere skal få plass.

I budsjettforslaget for 2016 ligger det inne en økning i egenbetalingen på 2,7 prosent. Dette betyr en egenbetaling på 3.703 kroner per elev fra og med nyttår. I 2014 sto 2.400 barn i kø for å få plass i kulturskolen.