Helt siden 1978 har denne oljekjelen vært med på å varme opp 97 leiligheter på Rosenhoff i Oslo, men snart går borettslaget hvor Arne Haaland er nestleder, bokstavelig talt i dybden for å finne billigere og miljøvennlig energi. FOTO: ARNE OVE BERGO

Den siste olje

Arbeidet med å bli kvitt de siste 7.500 oljefyrene i Oslo trappes opp. Selv om de er relativt få, står de for en femtedel av byens klimagassutslipp.

Brev til alle husstander, informasjonsmøter og reklamekampanjer skal bidra til å få fart på utfasingen av oljefyrene.

– Innen 2020

– Vårt mål er at alt fossilt brensel i byggsektoren skal fases ut innen 2020. Klarer vi det kutter vi en femtedel av klimagassutslippene i Oslo. I tillegg bedrer vi oslolufta og unngår at nedgravde tanker forurenser grunn og grunnvann, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Et forbud mot oljefyring er varslet fra 1. januar 2020. Hvorfor ikke bare vente på det?

– Vi ønsker jo at færrest mulig skal bli rammet av et forbud i 2020. Derfor velger vi å bruke gulrot, og vil få ut informasjon i god tid, og gjøre folk kjent med den økonomiske støtten de kan få, svarer Nguyen Berg.

Les kommentar: Sponser kjøp av el-sykkel – høster raseri (Irene Halvorsen)

Siden 2008 har tilskudd fra Klima- og energifondet i Oslo bidratt til utfasing av 1.475 oljefyrer. I tillegg har Enova siden 2013 støttet 204 prosjekter i Oslo, hvor oljekjeler og oljekaminer er blitt erstattet med fornybar energi.

– Er alle kommunale oljefyrer fjernet nå?

– Vi nærmer oss mål, men er ikke der helt ennå. Forrige byråd skal ha skryt for å ha faset ut bruken av fossil olje i hele 180 bygg, både i skoler, barnehager og sykehjem. De siste tallene vi har fått, tyder på at det gjenstår 18 kommunale bygg som fyrer med olje. Vi jobber målrettet med å få alle disse byggene over på mer miljøvennlige alternativer, opplyser Nguyen Berg.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sparer mye penger

Blant dem som vil erstatte oljefyrene med fornybar energi, er borettslaget hvor Arne Haaland er nestleder i styret.

– Vi har ikke god samvittighet for å fyre med olje, men likevel er det først og fremst økonomiske grunner til at vi satser på bergvarme, forteller Haaland.

Borettslaget på Rosenhoff omfatter 97 leiligheter. Årlig har de fyringsutgifter, i all hovedsak knyttet til olje, på om lag én millioner kroner. Ved å gå over til bergvarme, kan fyringsutgiftene bli redusert til 215.000 kroner i året, ifølge beregninger.

Totalprisen på prosjektet, med boring av flere 500 meter dype brønner, er 5,8 millioner kroner. Men med litt over en halv million kroner i støtte fra Oslo kommune, samt årlige innsparinger på opp mot 800.000 kroner, er Haaland overbevist om fornuften ved satsingen.

– Hvor fort kan dere få en overgang fra olje til bergvarme?

– Før sommeren. Boringen tar ikke mer enn fire uker, svarer Haaland.

Han mener langt flere bør vurdere bergvarme til oppvarming.

– Solvarmen varmer opp grunnen slik at den blir som et gigantisk batteri, og jo lenger ned du borer, jo høyere og jevnere blir varmen vi kan nyttiggjøre oss.

Borettslag har fått nok:  Vil ha fortgang i utbyggingen på Ensjø