Den nye sosialbyråden om nedlegging av rusinstitusjoner: – Ikke for å spare penger

Rusinstitusjonene på Syningom og Vestli skal legges ned. Det er en del av Oslos russtrategi, sier Oslos nye sosialbyråd Omar Samy Gamal.

Den siste uka har Dagsavisen skrevet om rusinstitusjonene Syningom og Vestli, som skal legges ned. Vestli skal i stedet bygges om til boliger. Hensikten er at flere som sliter med rus skal flyttes over i bolig i stedet for å havne på institusjon. 

Det liker beboerne dårlig. På begge institisjoner har Dagsavisen snakket med beboere som frykter at det vil bli dyrere og dårligere når de flyttes fra institusjon til bolig. 

LES OGSÅ: – Uten Syningom hadde jeg ikke levd i dag

– Hvorfor ta fra oss noe som fungerer? Hvorfor skal det alltid gå ut over oss? Vi er mennesker, ikke bare søppel som kan kastes på gata, sier Lise Lindahn, beboer på Syningom til Dagsavisen.

Forsvarer nedleggelse

Oslos nye byråd for arbeid, sosial og mangfold, Omar Samy Gamal, forsvarer det han kaller en «omleggelse».

– Omleggelsen av Vestli Rehabiliteringssenter er i tråd med russtrategien som bystyret har gitt sin tilslutning til, og er basert på Velferdsetatens faglige vurderinger. Det vi gjør er å gå fra et tilbud med en rusinstitusjon til boliger. Det er altså en oppbygging av et nytt og bedre tilbud, sier Gamal til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Dette stedet redder liv

Han er tydelig på at de ikke gjør det for å spare penger.

– Det er ikke økonomien som er motivet for denne omstillingen. Motivet er å vri tilbudet fra institusjonsplasser og over til trygge, permanente boliger - med oppfølging i bydelene. Eventuelle besparelser vil gå til rusavhengige, sier Gamal.

Forstår bekymringen

– Hva vil dere si til brukere som frykter at de ikke lenger har råd til å bo på Vestli med nye priser?

– Jeg skjønner godt at dette er en bekymring. Men dette er noe vi ikke vet med sikkerhet nå. Alle skal uansett få den bistanden som de har krav på og ses på individuelt. 

LES OGSÅ: Det handler om å dreie rusfeltet i Oslo bort fra institusjonaliseringen

– Er det fortsatt sikkert at både Syningom og Vestli faktisk blir nedlagt?

– Konkret gjøres beslutningen om omleggelsen av direktøren i Velferdsetaten, etter drøftinger med tillitsvalgte. Foreløpig er dette et forslag, sier Gamal

Høyre: Merkelig

Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson James Stove Lorentzen, kaller omleggelsen på Vestli fra institusjonsplasser til boliger for «merkelig».

– Det at man slutter å kalle det institusjon, og begynner å kalle det bolig og går over til gjengs leie gir jo ingen som helst positiv endring for de som bor der. Det er bare i statistikken at man kan kalle det boliger, sier han.

– Dette er jo helt merkelig. Man tar bort fellesarealer og den sosiale møteplassen. Også holder de et infomøte og sier de at de skal komme med en eller annen booppfølging. Men når de ikke sier hva det er, så er det jo helt bortkastet. Det går jo ikke an, sier Stove Lorentzen.