Byrådet lyser ut koronapenger

Arbeidsløsheten i Oslo stiger dramatisk, mange er permittert. Nå lyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut omstillingsmidler for å sikre at ansatte kan komme tilbake til arbeidslivet igjen.

– Vi opplever en rekordhøy økning i antall nyregistrerte arbeidsledige i Oslo, og økningen skyldes først og fremst permitteringer som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre utstøting fra arbeidslivet, og sikre at de som er permittert kan komme tilbake til arbeidslivet. Derfor lyser vi nå ut omstillingsmidler slik at permitterte ansatte i bedrifter kan bruke permitteringstiden til å oppdatere egen kompetanse, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en epost til Dagsavisen.

Les også: NHO Viken Oslo vil ha krisepakke fra kommunen

Omstillingsmidlene er hastebevilget i dag og utgjør foreløpig 13,4 mill. kroner for 2020. Alle private bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan søke om omstillingsmidler, og søknader vil behandles av Oslo kommune så raskt som mulig. Det gis midler til omstilling i inntil 26 uker.

– Mange Oslo-bedrifter har nå alvorlige omstillingsutfordringer, og omstillingsmidlene kan for eksempel brukes til å lære ansatte nye produksjonsmåter, nytt produksjonsutstyr eller trene dem i overgangen til nye produkter og tjenester, sier Johansen.

Tall fra NAV som ble publisert i dag viser at 53.453 nå er helt ledige i Oslo, en økning fra 10.017 den 10. mars. Nær 9 av 10 av de nye arbeidsledige er permitterte