Byråd Lund erstatter byråd Lund

Raymond Johansen bytter ut byråd i Oslo

21. februar meddelte byråd for næring og eierskap i Oslo, Kjetil Lund (48) er utnevnt til ny vassdrags- og energidirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og vil tre ut av byrådet.

Han tiltrer stillingen 1. april.

Marthe Scharning Lund (42, Ap) er utnevnt som ny byråd for næring og eierskap.

– I dag har jeg utnevnt Marthe Scharning Lund (Ap) som byråd for næring og eierskap. Jeg er svært glad for at Marthe svarte ja til å bli næringsbyråd. Hun har lang erfaring fra politikk og forvaltning både fra Stortinget, regjeringsapparat og byråd. Scharning Lunds erfaring vil bidra til å videreføre byrådets arbeid for et aktivt eierskap i energisektoren, og i de store byggforetakene våre. Hun vil fortsette arbeidet med å åpne kommunen for innovative bedrifter som gir nye muligheter for næringslivet i det grønne skiftet. Scharning Lund evner å kombinere langsiktig og strategisk arbeid, samtidig som hun er handlekraftig og viser stor gjennomføringsevne, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Marthe Scharning Lund har vært stabssjef ved byrådslederens kontor. Hun har tidligere vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og på partikontoret. Lund har lang fartidstid i arbeiderbevegelsen som blant annet politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, fylkessekretær i Vestfold Arbeiderparti og landssekretær i Framfylkingen, ifølge Wikipedia.

Hun var vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet mellom 1997 og 2005.

I tillegg til bytte av Lund-er, foretar byrådsleder Johansen følgende endringer i byrådet torsdag:

*Marte Ingul, byrådssekretær for byrådsleder Raymond Johansen overtar rollen som stabssjef ved Byrådslederens kontor fra 28. februar 2019.
*Halvard Hølleland, byrådssekretær for byråd Tone Tellevik Dahl er oppnevnt som byrådssekretær for byrådsleder Raymond Johansen fra 28. februar 2019.