NORSK KONFEKSJONSFABRIKK ca. 1905: Fabrikken hadde adresse Thorvald Meyers gate 9, men lå helt nede ved Akerselva, midt i bildet. I forgrunnen sees Foss bryggeri, i bakgrunnen midt i bildet Vøiens bomuldsspinderi og Hjula væveri, helt til høyre Sagene skole. FOTO: ANDERS BEER WILSE/OSLO MUSEUM

Forgangen og foreviget Kristiania-industri

Oslo er i dag nesten blottet for industri i tradisjonell forstand. Men fotografen Anders Beer Wilse gjorde sitt for at fabrikkene ikke skulle gå i glemmeboka.

I 1966 hadde Oslo ifølge Statistisk sentralbyrå nesten 65.000 industriarbeidsplasser, noe som utgjorde nærmere en fjerdedel av byens samlede arbeidsplasser. I 2000 var det drøye 26.000 igjen. Størst har tilbakegangen vært for næringer som skipsbygging, papirproduksjon, nærings- og nytelsesmiddelindustri, tekstil og bekledning.

I dag er tobakksfabrikkene, verftene og de store bryggeriene en saga blott. Dansere og andre kunstnere har inntatt Pellerins margarinfabrikk og Christiania Seildugsfabrik. Reklame- og IT-bransjen har erobret mange av fabrikkene langs Akerselva. Nylands Mek. er borte, og de shopping- og spise- og drikkeglade har okkupert Akers Mek. Store deler av Nydalen, Iduns gjærfabrikk og Lilleborg fabrikker er transformert til boligstrøk. Mange mindre fabrikker er jevna med jorda eller omforma til det ugjenkjennelige.

Heldigvis var fotografen Anders Beer Wilse framsynt nok til å fotografere virksomhetene mens de ennå var i full vigør. Han tok bilder av de store og kjente bedriftene som «lever» videre i form av steds- eller merkevarenavn, men også av de små som mange av oss ikke hadde ant fantes – hvis det ikke hadde vært for Wilse. På Oslobilder gir søkeord Wilse + fabrikk 386 treff.