Byhistorie

Slummen som ble endestasjon for norske sjøfolk

Slummen Ørkenen Sur vokste fram på en av New Yorks søppeltomter tidlig på 1920-tallet. Dette ble endestasjonen for mange norske sjøfolk.

Kampengutten Anton Andresen fortalte til innsamlingen av Arbeiderminner i 1962 om det dramatiske søket etter storebroren Karl, som reiste til USA i 1904. Karl hadde gått arbeidsløs to-tre år slik som mange andre etter Kristianiakrakket i 1899, men lærte seg engelsk i en studiegruppe hos Kristelig Forening for Unge Menn i Møllergata. Det burde gjort ham rustet til et godt liv over Atlanteren, men slik skulle det ikke gå:

] To av beboerne i Ørkenen Sur med Karl Holm fra Blå Kors. Holm besøkte slummen første gang i 1926 og var den som ga stedet det bibelske navnet. Foto: Blå Kors/Oslo byarkiv

«Han skrev hjem de første år, men så ble all forbindelse brutt og tross gjentagne ettersøkelser gjennom Frelsesarmeen har vi intet hørt fra ham, så vi vet ikke om han lever eller er død ... Det siste vi hørte om ham var fra en hjemvendt norsk-amerikaner som hadde sett ham i ørkenen Zur – et av de verste slumkvarterer i New York, hvor han skulle ha opptrådt som nattmisjonær ... Mange gjorde det bra dertil, men mange, mange dukket under i den harde kampen for tilværelsen der, og dem hørte man ikke noe mer fra. Blant dem var altså min eldste bror».

Dårlige kår

Ørkenen Sur besto av mange boliger av sink og jernplater. Bildet fra 1929 er merket «Dette var i sin tid den fineste hytte i ørkenen». Foto: Søren Hesby, Blå Kors/Oslo byarkiv

Karl Holm fra Blå Kors ga uteliggerkolonien i Brooklyn navn etter den ugjestmilde bibelske Ørkenen Sur. Rustne jernplater og all slags avfall fylte opp plassen. Sinkplater var for mange den eneste beskyttelsen mot vær og kulde. Tuberkulose og stygge og betente sår på grunn av denaturert sprit og tresprit, forbudstidas store tragedie, var vanlig. I 1930 bodde det 60.000 mennesker som var født i Norge, eller med norske foreldre, i New York. Flere hundre endte opp i Ørkenen Sur. Her snakket de fleste norsk eller svensk. Like ved virket den skandinaviske slummisjonen Bethesda. Fra 1931 holdt Blå Kors friluftsmøter i Ørkenen Sur for 200-300 nordmenn hver søndag morgen, med kaffe, smørbrød og kaker etter møtet.

Etterlyst av foreldrene

Blå Kors-møte i Brooklyn. Brooklyn-avdelingen av norske Blå Kors sto for evangelisering og matutdeling i Ørkenen Sur fra 1931. Foto: Blå Kors/Oslo byarkiv

Frelsesarmeens ettersøkelseskontor og Sjømannskirken fikk mellom 1915 og 1929 nesten 6000 spørsmål om å spore opp savnede. De fant litt over 3000 av dem. «Forsøm aldri å skrive til guttene på sjøen», oppfordret de. Da Karl Holm oppsøkte Ørkenen Sur i 1926, hadde han med seg navn på gutter som ble etterlyst av foreldrene, som nå fryktet det verste. Da de delte ut løpesedler med overskriften «Bered deg til å møte din Gud!» ble de møtt av en politimann med hevet kølle, men da han forsto at de ikke var kommunister, fikk de fortsette misjoneringen.

Gutten på bildet, som ligger på bakken,  ble brakt til sykehus i 1929 etter å ha oppholdt seg i Ørkenen Sur lenge. Foto: Søren Hesby, Blå Kors/Oslo byarkiv

Demonstrasjoner

I mai og juni 1932 protesterte norske sjømenn i New York. De sultet og sto uten sjanse til å få hyre. De klaget til det norske konsulatet over at de ble avvist av hjelpeorganisasjonene og at hyren gjennom Sjømannshjemmet minnet om shanghaiing. Den 26 år gamle fyrbøteren og kommunisten fra Oslo, Erling Paulsen, var en av de som signerte. Avvisningen av kravene om levelige ledighetsbidrag og norsk lønn, førte til massesamlinger. 4. juni demonstrerte 5.000 under plakaten «Ned med den norske konsuls sultepolitikk». Erling Paulsen gikk fra båt til båt, og til Ørkenen Sur, og delte ut avisa Ny Tid og vervet medlemmer til fagforeningen Marine Workers Industrial Union (MWIU) og Den Revolusjonære Fagopposisjon (RFO). Fredag 2. juni 1933 gikk han sin vanlige runde innom Bethesda før han kom til Sjømannskirken. Her ble han arrestert for agitasjon. Dagen etter ble han sendt til Ellis Island for å utvises. 300 norske sjøfolk møtte opp for å protestere. Nordisk Tidende skrev noen dager senere at arbeidsløse sjøfolk fortsatte å demonstrere, og at konsulatet satte i gang bespisning av alle registrerte sjøfolk på Bethesda. Bekymringen om at norske sjøfolk sultet i New York kom opp på Stortinget, men 28. juli 1933 ble Paulsen transportert til Oslo.

Et hjem i slummen Ørkenen Sur i New York 1929. Bildet er merket «Her står to norske gutter». Foto: Søren Hesby, Blå Kors/Oslo byarkiv

Måneden før hadde Karl Holm sammen med politiet gjennomført en folketelling i Ørkenen Sur og området ved siden av, som nå besto av 265 hytter med 500 mann med seksten nasjonaliteter. Av dem var det 160 norske og 60 svensker. I august og september 1934 ble hyttene i slummen revet og Ørkenen Sur ble historie.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Kilder

Thor Gotaas og Roger Kvarsvik, Ørkenen Sur - den norske uteliggerkolonien i Brooklyn, Spartacus, 2013

Karl Holm, Oplevelser i Ørkenen Sur, A/S Lunde & co’s forlag, 1932

Nordisk Tidende, 09.06.1932

Oslo byarkiv, Arkivet etter Blåkors og Arbeiderminner 2599 Anton Andresen

Kine Skyer, «Blå Kors – en pioner i norsk rusomsorg», Tobias 2015, Oslo byarkiv

Stortingsforhandlinger 14.06.1932

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: