Byhistorie

Tvang og fornedring på Geitmyra skole

«Å, Geita. Det var et fælt sted å være», svarer en eldre mann når han blir spurt om Geitmyra skole, Oslo kommunale tvangsskole.

Geitmyra skole lå opprinnelig landlig til i bygget etter Lindern gård hvor Magdalenahjemmet holdt til fram   til 1899.  Foto av Geitmyra skole mars 1949.