Slik vil den nye bussterminalen i Oslo bli i løpet av 2018.

Bygger om for 60 millioner kroner

Rett over nyttår starter ombyggingen av Bussterminalen i Oslo. Målet er å gi passasjerene en bedre reiseopplevelse.

Onsdag ettermiddag ble planene lagt fram på en pressekonferanse på busstermionalen. Fra dagens 140 kvadratmeter vrimleområde, vil det i løpet av neste år bli over 1.000 kvadratmeter.

– Totalt vil ombygingen koste 60 millioner kroner. Dette er oppsparte midler, og vil ikke bli belastet de reisende på noen som helst måte, sier administrerende direktør i Akershus Kollektivterminaler, Jafar Altememy  til Dagsavisen.

Sammen med Fylkesordfører Anette Solli (H) presenterte planene.

50.000 reisende

Oslo Bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge, med 50.000 reisende og over 1350 bussbevegelser pr. dag. Det er det ikke usannsynlig å se for seg en trafikkvekst på minst 25 prosent fram mot 2030, forutsatt at man klarer å skape den kapasiteten som er nødvendig. Gjennom å analysere hvordan bussterminalen fungerer og hvordan brukergruppene opplever dagens situasjon, har man identifisert en rekke tiltak som sammen vil øke kapasiteten og flyten gjennom bygningen og gi et forbedret kollektivtilbud til byens innbyggere. Det er Akershus KollektivTerminaler (AKT) som står bak prosjektet.  Akershus KollektivTerminaler har ansvaret for fylkeskommunens buss- og båtterminaler.

– Bussterminalen skal bli mer synlig som både merkevare og sted, samtidig som de reisende gis mer plass, bedre informasjon og får tilgang til et bedre kommersielt tilbud. Sammen vil dette gi en bedre reiseopplevelse. Bussterminalen er hverdagen til  pendlere men samtidig det første møtet med hovedstaden for mange turister. Oppgraderingen av OBT er et positivt tiltak for byen som helhet, sier direktøren.

Viktig prosjekt

– Det er viktig at vi er kommet så langt at vi snart kan starte ombyggingen av terminalen, og forvandle terminalen til et moderne byrom, få det åpnere og at selve koblingspunktet til annen kollektivtransport blir bedre, sier Anette Solli til Dagsavisen.

–  Dette gjør at det vil bli lettere for passasjerene å bevege seg til andre kollektivmidler som tog, buss, T-bane og trikk. Og ikke minst de som vil ha dette som et endepunkt. Det skal bli lettere å være pasasjer. Vi vil at folk skal reise kollektivt, og da må vi sørge for at kapasitetet blir bedre, og at det blir hyggeligere og enklere å være reisende, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

 – Dette er et sammensatt prosjekt, og det er mange som har bidratt. Ikke minst våre egne, sier Jafar Altememy, og viser hvordan det vil bli.

Publikumsormårdet vil åpne opp i to retninger, både mot Oslo Sentralstasjon, og mot baksiden av terminalen. Taket vil bli fjernet, og broen som i dag går over området vil bli en del av et glasstak.

– Vi vil også øke antall serveringssteder fra dagens en til tre, sier direktøren.

Det vil også bli lagt opp til ladepunker for el-busser på terminalen.

– Dette vil bli et prestisjeprosjekt for innbyggerne i Oslo og Akershus, sier han.

– Et skisseprosjekt har identifiserte behov og tiltak som var nødvendig for å transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal. Skisseprosjektet er videreutviklet og bearbeidet i forprosjektet som nå foreligger. Det er blant annet gjort undersøkelser og intervjuer med både reisende og ansatte som grunnlag for planene om fornying og forbedring av kundeopplevelsen i terminalen, sier Jafar Altememy.

Tegningen av den nye terminalen er det ariktektfirmaet Tegn 3 som står bak.