Bygger ny idrettshall på Korsvoll

I 20 år har lokalmiljøet kjempet for idrettshall på Korsvoll. Nå blir den en realitet, etter at byrådet setter av 245 millioner til bygging av ny hall.

– Vi gikk til valg på å realisere denne hallen. Nærmiljøet har jobbet for å få til en idrettshall her siden starten på 2000-tallet, og reguleringen var  klar i 2014, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

Byggingen starter i midten av neste år,  og hallen skal stå ferdig ved utgangen av 2021.

– Da jeg overtok manglet Oslo 500 idrettsanlegg for å komme på landsgjennomsnitt. Det er et stort etterslep, og det gjelder å komme opp i volum på fotballbaner og flerbrukshaller. Vi har også veldig dårlig dekning med bad. De neste årene skal vi bruke 6,2 milliarder på idrettsanlegg. Vi satte av penger til Korsvoll i denne potten, men nå har vi fått et kvalitetssikret anslag på hva hallen vil koste, sånn at vi får vedtatt kostnadsrammen. Det må til før vi kan sette i gang med bygging, sier Rina Mariann Hansen.

Hallen vil bli bygget sammen med en fire-avdelings barnehage. Idretthallen får en flate på 45x25 m, pluss styrkerom. Den nye hallen vil også skal inneholde et forsamlingslokale, til erstatning for Korsvollhuset, et bygg som er mye brukt av lokalbefolkningen. Kostnadsrammen for hele prosjektet er 245 mill (inkl usikkerhetsavsetning).

– Når hallen står ferdig har lokale krefter jobbet for å få det til i nesten 20 år. Jeg er glad for at dette vedtaket kan komme på plass og at vi har fått opp fremdriften i prosjektet. Det har vært en gjenganger over hele byen at idrettsprosjekter ikke blir realisert, samtidig som behovet bare øker. Vi har fått til mange anlegg og har konkrete planer og penger på bordet for de nærmeste åra. Vi er et byråd som satser på idrett i Oslo. Jeg har hatt «Spaden i jorda» som et motto. Det hjelper ikke med planer og fagre løfter om det ikke settes av penger og jobbes praktisk og konkret med å få til resultater. Korsvoll IL er en stor klubb som må leie seg inn i andre haller. Nå får de endelig sin egen hall, sier Hansen.

Mangelen på idrettsanlegg i Oslo er stor. Byen har lavest dekning av alle de største kommunene i Norge, og er det fylket som kommer dårligst ut.

– Det er et enormt behov, så det er selvfølgelig hyggelig å kunne bidra til å gjøre noe med det, sier Hansen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!