Bydelen vil legge ned fem barnehager – foreldre protesterer

Foreldre i bydel Østensjø kan bli tvunget til å reise tilsvarende avstanden Grønland-Majorstua for å levere i barnehagen når bydelen vil legge ned fem små barnehager til fordel for én stor.

– Det største problemet er at barna blir flyttet veldig langt fra sitt nærmiljø. Nesten alle barna som går i Nøklevann barnehage sokner til den samme skolen. Barna blir kjent og trygge på hverandre og får øvd på skoleveien. Når det er snakk om å flytte dem til Skullerud er det samme avstand som det er fra Grønland til Majorstua, sier FAU-representant ved Nøklevann barnehage Eir Persdottir.

Østensjø bydel har et problem. De har for mange barnehageplasser og for få barn. Tidligere i år stod den splitter nye, store barnehagen Skullerudbakken ferdig, men uten barn til å fylle den.

Derfor har administrasjonen i bydelen nå foreslått å legge ned fem små barnehager og flytte barna til Skullerud. Det skal spare 1,6 millioner i administrasjonskostnader, samtidig som man slipper å pusse opp gamle, slitte barnehager.

Det har utløst et foreldreopprør blant foreldrene med barn i de nedleggingstruede barnehagene. 

Ekstra reisetid

– Barna vil få mer tid i barnehagen og mindre med foreldrene. Den nye barnehagen er så langt unna at de fleste vil bruke 45 minutter eller mer i ekstra reisetid hver dag. Det er et kjempeproblem, sier Persdottir. 

Leif-André Trøhaugen er far til to barn i en nedleggingstruet barnehage. I dag bruker han og barna noen få minutter til barnehagen rett rundt hjørnet for der de bor. Blir barna flyttet til Skullerudbakken må han regne minst 20 minutter hver vei. 

– Jeg reagerer på vilkårligheten. Dette skjer brått og uten forvarsel. Det forteller innbyggerne at vi ikke kan regne med forutsigbarhet fra bydelen. Valg vi har tatt kan endres når som helst, sier han.

Dersom barna må flyttes fra Bøler til Skullerud vil det både få praktiske konsekvenser, som mindre tid med foreldrene og mindre søvn, mindre trygghet og at man mister venner, men Trøhaugen er også opptatt av de prinsipielle sidene ved saken.

– Foreldre tenker nøye gjennom det før de velger barnehage, og tar hensyn til hvordan man kan planlegge egen hverdag. Men når bydelen har behov for å spare penger stenger de plutselig barnehagen. Det er ingen pedagogisk begrunnelse for å flytte barna, det er kun for å spare inn 1,6 millioner i færre lederstillinger, sier han.

Vil ikke ha barnehagen

Problemet til politikerne og administrasjonen i bydel Østensjø er som følger: De har for mange barnehageplasser og ikke nok barn til å fylle dem. På Skullerud er det bygd en splitter ny barnehage som ikke engang er åpnet fordi det ikke finnes barn til å fylle den. Samtidig forfaller mange av de små, gamle barnehagene i bydelen. All logikk tilsier da å legge ned de små barnehagene og flytte barna til den store, nye barnehagen på Skullerud. 

–  Seinere denne uka skal alle partiene i bydelsutvalget møtes og se om de finner en løsning på floka, sier leder BU-leder i Østensjø, Kristin Sandaker.

Forslaget om å legge ned barnehagene kan rettes opp når politikerne skal legge sin hånd på budsjettforslaget fra administrasjonen.

– Selv om vi ikke liker å styre etter «new public management» og et mål om at alt skal lønne seg, må vi tilby tjenester på en mest mulig effektiv måte. Vi kan ikke drive halvfulle barnehager. Men jeg håper vi kommer fram til en løsning som gjør at ingen skal måtte dra lange veier for å levere ungene i barnehagen, sier hun.

Bydelen må allerede kutte 25 millioner. Og selv om budsjettavtalen mellom byrådspartiene og Rødt som ble klar denne uka gir dem et litt større handlingsrom, sitter likevel politikerne igjen med tøffe prioriteringer.

Og Sandaker understreker at bydelen ikke ønsket seg den nye barnehagen på Skullerud i utgangspunktet.

– Det har vi sagt fra både gjennom uttalelser fra bydelsutvalget og direkte til ansvarlig byråd, sier hun. 

Større barnehager

Selv om bydelen i utgangspunktet ikke ønsker seg at barn skal flyttes fra små til store barnehager er det en trend i Oslo at barnehagene blir større og større. Tall fra SSBs kommunestatistikkbank Kostra viser at barnehagene i Oslo blir stadig større. I 2010 gikk det i snitt 42 barn i hver barnehage i byen. I 2014 var tilsvarende tall 47 barn per barnehage, mens i fjor gikk det 51 barn i hver barnehage.

En forskningsrapport fra Fafo som ble publisert for et par år sida konkluderer med at det ikke nødvendigvis er dårligere for barn å gå i større barnehager, men at det stiller større krav til god organisering og planlegging.