Borgen ber regjeringen minske forskjellene i Oslo

Ingen byer i Norge har større sosiale forskjeller enn Oslo. Nå krever ordfører Marianne Borgen (SV) at regjeringen stiller opp for hovedstaden.

Forskjellene i Oslo skiller seg klart fra resten av landet, viser en fersk rapport SV har fått utarbeidet. Funnene bekymrer byrådspartiet, som hevder det kun har begrensede muligheter til å sette inn tiltak for å bekjempe forskjellene. Ordfører Marianne Borgen (SV) mener ansvaret ligger hos regjeringen.

– Det er fortvilende for meg som bypolitiker å jobbe for mindre forskjeller når regjeringen bidrar til å øke dem. Folk kastes ut i økonomisk usikkerhet på grunn av kuttene i arbeidsavklaringspenger, bostøtte og overgangsstønad, sier Borgen.

Nettoformuen i bydel Vestre Aker er nesten 200 ganger høyere enn i bydel Grünerløkka. Mens 4 prosent på Slemdal bor i fattige familier, er tallet nesten 58 prosent på Grønland, viser rapporten, som legges fram tirsdag.

Tiltakene SV foreslår, omhandler områdeløft, bruk av eiendomsskatt til velferd, ny boligpolitikk, gratis aktivitetsskole, profittfri velferd, organisert arbeidsliv og en bedre skole.

SV er i byråd sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Partiene har nærmere halvparten av plassene i Oslo bystyre.