Boligsalget gikk opp

I årets andre kvartal ble det solgt over 31.100 boliger i fritt salg i Norge.

Det er en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor, ifølge tall fra SSB. Boliger i borettslag økte med fire prosent, og i alt ble 8.500 boliger tinglyst i borettslag, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede kjøpesummen for disse boligene var 22 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen per bolig lå på 2,6 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 344.000 kroner per omsetning.

Den høyeste gjennomsnittsprisen var i hovedstaden – med 3,7 millioner kroner.

Salget av selveierboliger steg med to prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det ble tinglyst 22.700 omsetninger av fast eiendom, og den samlede verdien av boliger omsatt i fritt salg var 89 milliarder kroner.

Gjennomsnittsprisen var på 3,9 millioner kroner per omsetning, mens gjennomsnittet i Oslo var 6,8 millioner kroner. I Akershus var det 5,2 millioner kroner.

Enebolig-fall

Salget av nye eneboliger hadde en nedgang på 13 prosent i årets første halvår sammenlignet med i fjor. Samtidig økte salget av nye småhus og leiligheter. Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene sier at fallet i eneboligsalget er en tydelig trend som har vart i flere år.

– Heldigvis oppveies et lavere eneboligsalg av økt salg av småhus og leiligheter som ligger henholdsvis 5 prosent og 2 prosent over første halvår i fjor. Dermed ligger det totale nyboligsalget hittil i år 2 prosent under fjoråret, opplyser Jæger i en pressemelding.

De ferske tallene fra Boligprodusentene viser at totalt 27.158 boliger ble solgt i løpet av de siste tolv månedene.

Igangsettingen av boliger ligger 11 prosent bak fjoråret, hvorav bygging av totalt 28.246 boliger har blitt satt i gang i løpet av de siste tolv månedene. Ifølge Jæger er boligbyggingen stort sett i balanse med behovet, med unntak av i Oslo.

– Der igangsettes det nå årlig 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, sier han.