Fremtidsfrykten i arbeidsmarkedet påvirker boligprisene. Likevel utelukker Eiendom Norge et boligkrakk i nærmeste fremtid. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Boligprisene faller videre

I oktober sank prisene med 1,2 prosent. Nå ønsker 40 prosent av ledere og ansatte et boligkrakk velkommen.

En arbeidsmarkedsundersøkelse gjort av Proffice viser at 4 av 10 norske ledere og ansatte ønsker et boligkrakk. Den samme andelen tror at det vil skje innen to år.

Undersøkelsen, som går under navnet «Fremtidsfrykt», viser at det er en pessimisme i det norske arbeidsmarkedet.

Samtidig viser Eiendom Norges nye boligprisstatistikk at prisene har falt 1,2 prosent i oktober.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kjøperne vinner

Det skyldes utviklingen i økonomien og den høye arbeidsledigheten, tror Eivind Bøe, administrerende direktør i Proffice. Han mener usikkerheten kan smitte over i boligmarkedet. Han mener at et krakk vil være ugunstig for dem som må selge boligen, men minner om at det er ikke alle som må.

– Et prisfall vil være gunstig for kjøpere, sier han.

Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener på sin side at et boligkrakk er lite samfunnsøkonomisk gunstig.

– Det vil redusere husholdningers formue, noe som vil øke sparingen. Det reduserer forbruket og vil gi økt arbeidsledighet, sier Dreyer.

LES OGSÅ: – Byggekostnadene må ned

Solid fundament

Dreyer er enig i at usikkerheten i arbeidsmarkedet kan påvirke boligmarkedet. Han forteller at prisnivået likevel er stabilt i Oslo, Bergen og Trondheim.

– Og de er motorene i det norske markedet, sier han.

Dreyer minner også om at den norske økonomien har et solid fundament. Norge har en økende befolkning, lav boligutbygging, høy kjøpekraft og rekordlav rente, slår Dreyer fast.

– Det vil stabilisere prisene også de to neste årene, sier han.

Bøe tror selv ikke at et boligkrakk er rett rundt hjørnet. Han minner om at det er cirka like mange som tror på et boligkrakk som de som ikke tror det. Om flertallet tror på et boligkrakk, vil det ha en selvbekreftende effekt, tror Bøe.

– Det skyldes at flere kjøpere vil vente med å kjøpe. Samtidig vil selgere selge så fort som mulig, og vil derfor være med på et prisfall, sier han.