Bilist frifunnet etter å ha kjørt på syklist

En bilist ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt vurdert aktsom i en fatal kollisjonsulykke med en syklist. Nå er saken anket til Høyesterett.

 

Fredag 22. juli 2016 i Holmenkollveien i Oslo kolliderte en personbil med en syklist. Syklisten ble erklært død på stedet.

Tiltalte ble domfelt i tingretten den 21. april 2017. Både den tiltalte og Oslo statsadvokatembeter anket dommen, som gjaldt henholdsvis bevisdømmelsen og straffutmålingen.

I lagmannsretten ble tiltalte frifunnet. Et mindretall på tre dommere kom til at tiltalte ikke hadde opptrådt uaktsomt. Mindretallet la vekt på at tiltalte stoppet før kryssingen av motsatt kjørefelt, at syklisten var mørkkledd og holdt relativ høy hastighet.

Dommen er avsagt under dissens 4–3, slik at flertallet konkluderte med at bilisten burde dømmes. Men for at han skal dømmes kreves det minst et flertall på 5–2.

Saken er anket til Høyesterett av påtalemyndigheten ifølge tiltaltes advokat, Håvard Flatland.

Les også: Hver neste dag i juli har brannvesenet måttet rykke ut for å slukke en "ny" type brann

– Uakseptabel dom

Dommen har fått jussprofessor og styremedlem i Syklistenes landsforenings lokallag i Oslo, Olav Torvund, til å reagere. Han skrev et innlegg på bloggen sin på søndag, der han kritiserer dommerne i lagmannsretten for å sympatisere med bilister til skade for syklister.

– Jeg synes at det er en uakseptabel dom som sender farlige signaler. Det er altfor lite krav til aktsomhet fra bilistens side, sier Torvund til Dagsavisen.

På bloggen utdyper han:

– Det er tydelig at de fleste dommere er bilister som tenker «det kunne ha vært meg».

Olav Torvund er bekymret for at dommen fra Borgarting Lagmannsrett sender signaler om at syklistene er rettløse i slike ulykker. Foto: Arne Ove Bergo

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ikke et uheldig signal

Han skriver at dommen har fått flere syklister til å reagere.

– Mange syklister opplever at denne dommen gjør dem rettsløse. En bilist kan visst helt uten konsekvenser bryte vikeplikten og drepe en syklist.

Advokat Håvard Flatland forsvarte tiltalte i Lagmannsretten og forklarer dommen nærmere:

– Dette handler om bevis, – og aktsomhetsvurdering. Så bilisten syklisten og burde bilisten ha gjort det? Det var vegetasjon i veiområdet som kunne ha betydning for sikten. Flere vitner hevdet at syklistens fart overgikk fartsgrensen, forklarer Flatland og legger til:

– Her var det en sum av omstendigheter som ble vurdert konkret i saken. Her ble han vurdert aktsom, men det skjedde likevel en forferdelig ulykke.

– Hva har denne dommen å si for lignende fremtidige saker? Er syklistene i fare?

– Jeg ser ikke at det sendes et uheldig signal, som vil få noen betydning utover saken i seg selv. Dette er en veldig konkret vurdering av et konkret forhold, og ikke en prinsipiell vurdering.

Dagsavisen har prøvd å komme i kontakt med politiadvokat Eric Lindset, som førte saken på vegne av påtalemyndigheten, uten å få svar.

Håvard Flatland forsvarte den tiltalte i Lagmannsretten. Foto: advokatsy.no

Les også: – Det er så mange innflyttere og nyrike som ødelegger Frogner (Dagsavisen+)