Barnehageansatte fremdeles i uvisshet

Oppvekst-, kultur- og næringskomiteen har stemt ja til helomvending i tvangsflyttesaken. Det betyr nytt håp til de åtte barnehageansatte som snart skulle miste jobben.

I april skrev Dagsavisen om Sargol (56) og Maria (57) som skulle flyttes fra arbeidsstedet sitt i Lakkegården barnehage mot sin vilje. Sammen med en tredje ansatt i den samme barnehagen hadde de og fem andre barnehageansatte i bydelen scoret de for dårlig på en norskprøve.

Dermed hadde de fått beskjed om at de måtte begynne å jobbe i en barnehage der flere ansatte snakket bedre norsk. Nå har komiteen, med et knapt flertall hjulpet av leders dobbeltstemme, stemt ja til forslaget om å kreve at flyttingen av ansatte gjøres frivillig.

Les også: Tvangsflyttes etter språktest

Uvisshet blant ansatte

Forslaget, som ble lagt frem av Miljøpartiet De Grønne, skal stemmes over i bydelsutvalget 20. juni.

Fem av de åtte ansatte har allerede blitt tildelt et nytt arbeidssted. Disse skal etter planen skal begynne i sine nye jobber 1. august, mens de resterende tre skal fortsette i sine jobber inntil det blir ledige stillinger ledige. Dagsavisen tok kontakt med Sargol, som skriver i en sms at «Vi har ikke hørt noe. Vi vil ikke flytte fra her i Lakkegården BHG». På spørsmål om det er korrekt at de tre ansatte i Lakkegården ikke har fått noen beskjed om hvor saken står i dag eller hva som skal skje videre, skriver bydelsdirektør Tore Olsen Pran følgende:

«Vi følger avtaleverket for Oslo kommune. Ansatte vil få beskjed fortløpende i tråd med avtaleverket. Vi kommenterer ikke enkeltsaker. Mvh Tore»

I forkant av komitemøtet sente bydelsdirektøren ut en mail til til de deltakerne og minnet om at «Frivillighetsprinsippet bryter med prinsippet om styringsrett for arbeidsgiver» og «Bydelsutvalget er ikke delegert arbeidsgivermyndigheten».

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bør lytte

Til Dagsavisen skriver bydelsdirektøren at han ikke kommenterer beslutninger i politiske utvalg.

Nestleder i bydelsutvalget for Gamle Oslo, Viktor Gjengaar (MDG) mener bydelsdirektøren likevel bør lytte til lokale politikere.

– Selv om han mener vi ikke kan overstyre hans arbeidsgiveransvar direkte så mener jeg absolutt at han bør lytte til oss. Flere av de ansatte kunne tenke seg å bli værende på nåværende tjenestested så om bydelsdirektøren tar signalet om frivillig flytting vil flere få kunne bli værende, sier Gjengaar.

Les også: Refser norsktest av barnehageansatte