- Jeg kjenner stolthet, sier Arnfinn Bondkall, 7. generasjon Bondkall, her i Kalveløkka på gården.

– Bånkall kunne vært jevnet med jorden

Arnfinn Bondkall (65) var den siste oppvoksende slekt på Bånkall gård på Romsås. Nå kan også dagens barn og unge i Groruddalen få nyte godt av den restaurerte gården som har aner helt tilbake til middelalderen.

 

Arnfinn Bondkall minnes en oppvekst på 50- og 60-tallet på tjukkeste bondelandet. Det var bestefar Alf Bondkall som drev gården helt til det siste, på den gammeldagse måten - med hest. Men da byutviklingen tok gården igjen på 70-tallet, så det en stund stygt ut for gården med den staselige historien.

– Den kunne fort blitt jevnet med jorden, sier Bondkall.

En reguleringsplan fra 1974 truet med firefelts motorvei rett utenfor hushjørnet. Området var i kraftig utvikling, og bevissthet rundt bevaring av kulturminner kom senere. I dag er det offisiell åpning etter at låven er rustet opp for 24 millioner kroner. Arbeidet er gjort av Kulturetaten, med støtte fra Groruddalssatsingen.

En møteplass i dalen

– Håpet er at Bånkall gård igjen skal bli en sosial møteplass for lokalbefolkningen i Groruddalen, forteller direktør i Kulturetaten, Hilde Barstad.

– Hva ser du for deg at gården kan brukes som?

– Groruddalen er mer enn industri og blokker, det er så lett å tenke at historien startet der. Jeg ser for meg både bydelsdager, konserter, små teateroppsetninger og historieopplæring for skoleklasser. I tillegg er området rundt gården bevart, så her kan man for eksempel dyrke sin egen urtehage.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Staselig gård

Gården ble først nevnt i biskop Eysteins jordebok av 1396. Den var en ødegård etter svartedauden, og ble etter hvert en viktig skysstasjon på grunn av sin sentrale beliggenhet langs hovedferdselsåren inn og ut av byen. I den gamle skjenkestua feiret Arnfinn Bondkall sine barndoms julekvelder.

– Ellers i året sto finstua kald. Men på julaften var den godt oppvarmet og pyntet. Det luktet av gran og levende lys. Da var storfamilien samlet, forteller Bondkall, som vokste opp på gården som enebarn med foreldre og besteforeldre.

Brann 1. juledag

Det var en brann i våningshuset i 1993 som satte fart på restaureringsarbeidet på gården. Men først i 2010 startet nedstrippingen og siden oppbyggingen av den gamle låven. Fjøset, der Litago og de andre kuene sto, er blitt et storkjøkken. Og låven, der Arnfinn Bondkall en gang hoppet i høyet og rev opp kneet sitt på en spiker, er blitt et moderne allrom.

– Dette kunne jeg aldri drømt om, sier Bondkall.