Arkeologer har funnet seks skip i Bjørvika

Arkeologer har funnet seks skip i Bjørvika siden april. Utbyggingen av Bjørvika har blitt et arkeologisk eventyr, sier prosjektleder.

Prosjektleder Elling Utvik Hammer er arkeolog ved Norsk Maritimt Museum, der skipene skal vises fram for publikum.

– Disse funnene setter Oslo på Europa-kartet, sier han til Aftenposten.

Blant funnene er et knivskaft laget av dyrehorn og utskåret som en løve, krukker, rester av en ku og en hund, i tillegg til skipene. De fleste funnene stammer fra 1300- til 1600-tallet.

– Det er sjelden så store områder graves opp, og det er enda sjeldnere man finner skip og gjenstander som er så intakte som dem man finner på Sørenga, sier Wammer.

Hanne Merete Moldung, fungerende seksjonssjef for arkeologisk avdeling hos Riksantikvaren, mener funnene er svært interessante.

– Funnene representerer ny kunnskap om byens sjøfront i en viktig overgangsperiode for Oslo, sier Moldung.