Åpner for å skyve på karbonfangst-avgjørelse

– Tidsplanen er stram, sier regjeringen, som igjen åpner for å utsette en investeringsbeslutning om CCS til 2021.

Et avgjørende punkt for at Norge skal nå sine klimamål er at vi får på plass et senter for karbonfangst og lagring, forkortet CCS. 

I dag er det to prosjekter som venter på klarsignal fra regjeringen før de kan begynne med et slikt prosjekt, Norcems sementanlegg på Breivik og Fortums energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Begge to venter på en investeringsbeslutning fra regjeringen i september 2020. 

Men den tidsplanen kan ryke, skriver regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett som ble lagt fram mandag. 

«Den nåværende prosjektplanen for fullskalaprosjektet tilsier at investeringsbeslutning kan fattes i 2020 i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Dette er en stram tidsplan. Ekstern kvalitetssikrer mener at en fremdriftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning i 2020 synes å være godt planlagt, men at det er betydelig risiko i fremdriftsplanen. Det er likevel kvalitetssikrers oppfatning at planen vil kunne følges, og peker på at det er en fordel at alle aktører er seg risikoen bevisst, og at det arbeides med risikoreduserende tiltak. Regjeringen tar derfor fortsatt sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021» skriver regjeringen.

Samtidig bevilger de 215 millioner kroner i 2020 for at industriaktørene skal holde CCS-prosjektene i gang.

– Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Forslaget til statsbudsjett legger til rette for nødvendig framdrift fram mot investeringsbeslutning, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding. 

Saken oppdateres