Ny E18 i Vestkorridoren vil koste opp mot 50 milliarder kroner, slik planene nå er. Det vil være dårlig anvendte penger, mener Sunniva Holmås Eidsvoll. Beregninger utført av transportetatene gir henne rett i det, både når det gjelder den samfunnsøkonomiske nytten ved prosjektet og utslippene av klimagasser. FOTO: ARNE OVE BERGO

Åpner for å skrote Oslopakke 3

Hele Oslopakke 3 må skrotes hvis ikke Akershus aksepterer å endre planene for E18-utbyggingen, mener SVs Sunniva Holmås Eidsvoll.

Under årsmøtet til Oslo SV i dag og i morgen, kommer hun til å fremme forslag om dette.

– Dersom det ikke lykkes å få Akershus med på en løsning for E18 i Vestkorridoren som sier nei til økt fysisk veikapasitet inn mot Oslo, må Oslo erkjenne at det ikke er grunnlag for en videreføring av Oslopakke 3, sier Holmås Eidsvoll.

Reforhandlingene av den gigantiske planen for utbygging av ulike samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus, er nå i full gang. De som skal bli enige om hvordan milliarder av kroner skal brukes i årene framover, er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

– Oslopakke 3 finansieres med bompenger og bevilginger fra både Oslo, Akershus og staten. Hvordan skal det bli mulig å skaffe penger til viktige kollektivprosjekter uten Oslopakke3?

– Først og fremst må jeg si at jeg virkelig håper på en løsning, svarer Holmås Eidsvoll, som ikke har noe imot at det brukes penger på E18, så lenge de går til å bedre framkommeligheten for bussene og miljøtiltak som kan redusere støy og luftforurensing.

LES OGSÅ: Oslo SV: Trenger E18-alternativer

– Egen bomring

– Hvis det ikke er mulig med en slik løsning, må Oslo se på muligheten for en egen bomring, og så må vi forhandle med staten om midler til kollektivtiltak gjennom en bymiljøavtale. Det blir en ny måte å gjøre det på, men dette kan vi få til, fortsetter Holmås Eidsvoll.

Oslo SV har i likhet med flere andre partier i Oslo, lenge vært negativ til den planlagte E18-utbyggingen på grunn av frykten for at den skal føre til enda flere biler inn til Oslo sentrum.

En slik trafikkøkning vil kunne gjøre det svært vanskelig for det nye byrådet å nå målene om store reduksjoner i den totale biltrafikken og omfattende kutt i utslipp som skader klimaet og bidrar til dårligere luftkvalitet.

Som Dagsavisen skrev tirsdag, vil ny E18 gjennom Asker og Bærum føre til en økning av de årlige CO2-utslippene på 40.600 tonn. Dette framkommer i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029. Av samme dokument går det fram at veiutbyggingen vil innebære en samfunnsøkonomisk kostnad på 26,4 milliarder kroner.

Akershuspolitikere: – Ingen god følelse

SVs forslag

– Dagens planer for utvidelse av E18 er et gigantisk tapsprosjekt, konstaterer Holmås Eidsvoll.

– Det vil øke klimagassutslippene, øke luftforurensningen og sløse med fellesskapets penger, sier hun.

– Vi må løse problemene våre med støy, kø og forurensning på dagens E18 med kollektivfelt, miljøfelt, ekspressykkelveier og miljølokk, ikke med økt privatbilisme, tilføyer hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!